Število rojenih otrok se v zadnjih šestih letih zmanjšuje

(pixabay.com)

V Sloveniji danes praznujemo materinski dan. To je praznik, posvečen materam. Teh je v Sloveniji okoli 670.500, kar je okoli tri četrtine vseh žensk, starih 15 let ali več. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka se zvišuje, število rojenih otrok pa se v zadnjih šestih letih zmanjšuje.

Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec.

V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, to je 25. marca.

Statistični podatki kažejo, da ima v Sloveniji največ žensk po dva otroka (več kot polovica oziroma 53 odstotkov vseh), po enega otroka ima 27 odstotkov žensk, po tri otroke ima 15 odstotkov žensk oziroma približno vsaka sedma. Nadalje je 827 žensk rodilo že vsaj osem otrok. Leta 2016, kar so zadnje objavljeni podatki, je rodilo 20.052 žensk.

Število rojenih otrok se v zadnjih šestih letih zmanjšuje.

Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka se zvišuje, v letu 2016 je bila ta 29,4 leta. Le 55 otrok, rojenih v tem letu, pa so rodile matere, mlajše od 18 let. Hkrati pa je bilo rojenih 34 otrok, katerih matere so bile stare 45 let ali več.

Statistični podatki kažejo, da je povprečna starost mater ob prvem rojstvu otroka v Jugovzhodni Sloveniji nekoliko nižja od slovenskega povprečja. Povprečna starost mater, ki so rodile prvič, je najvišja v Osrednjeslovenski regiji, najnižja pa v Koroški regiji, kjer je bila 29,0 leta. To je 4,4 leta več kot pred 20. leti.

Povprečna starost matere ob rojstvu otroka (Statistični urad RS)

Največ živorojenih otrok se je po drugi svetovni vojni rodilo v letu 1955, več kot 32.000, najmanj pa v letu 2003, nekaj več kot 17.300.

C. R.