Stekla dela za preplastitev vozišča med Kronovim in Dobruško vasjo

Viadukt Dobovo, smer Ljubljana

Sinoči so z zaporo prehitevalnega pasu v smeri mejnega prehoda Obrežje stekla pripravljalna dela za preplastitev vozišča na odseku dolenjske avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo.

Dela, ki bodo potekala fazno, bodo predvidoma trajala do sredine novembra. Vrednost del je ocenjena na 10,4 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost).

Danes urejajo še zaporo prehitevalnega pasu v smeri proti Novemu mestu. Med pripravljalnimi deli bosta urejena prehoda skozi srednji ločilni pas, saj bo promet predvidoma od 5. septembra do sredine oktobra v razdalji približno sedmih kilometrov potekal po smernem vozišču avtoceste proti Novemu mestu, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Po napovedih Darsa bo sledila ravno tako poldrugi mesec trajajoča preplastitev smernega vozišča proti Obrežju, ko bo promet predvidoma do sredine novembra urejen po sosednjem, že obnovljenem vozišču, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje.

Skupna dolžina temeljite preplastitve obeh smernih vozišč na trasi avtoceste ter na priključku Dobruška vas je 13,8 kilometra, od tega je 13,2 kilometra trase avtoceste ter okoli 600 metrov priključka. Ta bo med izvedbo del krajši čas zaprt.

Izvajalec del bo novomeški gradbinec CGP s pogodbenima podizvajalcema CVP in Mapri Asfalt.

Večjih zastojev, vsaj glede na obnove posameznih odsekov dolenjske avtoceste v prejšnjih gradbenih sezonah, kjer so bile enake začasne prometne ureditve, na Darsu ne pričakujejo. Lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev.

Odsek avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo, ki je bil zgrajen 2004, je bil sicer redno vzdrževan, a obsežnejših obnovitvenih posegov v 18 letih ni bil deležen. V nadaljevanju se na dolenjski avtocesti obeta še obnova načetega odseka med Ivančno Gorico in Bičem.

Voznice in voznike v upravljalcu avtocest in hitrih cest prosijo za strpnost in previdnost za volanom.

Dobruška vas (vir: cestne kamere, promet.si)

M. D.