Stavka: Preverili smo plače in jih primerjali tudi s pokojninami

(vir: pixabay.com)

Včeraj je v javnem sektorju opozorilno stavko glede na objavljene podatke izvedlo okoli 30 tisoč zaposlenih, organiziralo jo je 16 sindikatov. Kljub stavki so zaposleni poskrbeli za vsa nujna opravila, več tisoč javnih uslužbencev pa se je v Ljubljani udeležilo tudi shoda, kjer so izražali predvsem zahteve po višjih plačah.

V nadaljevanju smo zbrali nekaj podatkov o plačah. Dodajamo, da je zdajšnja vlada pred kratkim plače direktorjem javnih zavodov in ravnateljem zvišala za do pet plačnih razredov, kar pomeni za okoli 20 odstotkov višjo osnovo. Čemu je sprejela takšen sklep, ni posebej pojasnjevala, dejstvo je, da je to zgolj še prililo olje na ogenj zaposlenih, kjer so se plače direktorjem in vodilnim povečale, zaposlenim pa ne.

Podatki kažejo, da je:

  • povprečna bruto plača v javnem sektorju 1.720 evrov,
  • povprečna bruto plača v gospodarstvu je 1.243 evrov,
  • povprečna bruto pokojnina 624 evrov.

Razlika v plačah je 38-odstotna, za toliko oziroma za 477 evrov je bruto plača zaposlenega v javnem sektorju v povprečju višja od plače zaposlenega v gospodarstvu. 

Zadnje objavljeni podatki o višini plač so za lanski november, pogled kaže, da je imel najvišjo plačo predsednik Vrhovnega sodišča RS (6.081 evrov bruto), predsednik države in predsednik vlade sta prejela po 5.938 evrov. Najnižja bruto izplačana plača je bila 622,26 evra. Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo je bilo 1 proti 10. Ostali podatki kažejo, da imajo nekateri res zelo nizke plače, med temi so vojaki, gasilci, pomožno osebje in podobno, nizke so plače tudi pri policistih, različnih referentih in podobno.

Novembra 2017 je nižjo bruto plačo od minimalne, ki je bila lani 804,96 evra, prejelo 5.850 zaposlenih v javnem sektorju, nato so jim do navedene višine izplačevali razliko.

Največ, 3.509, jih je bilo s področja vzgoje, izobraževanja in športa, v zdravstvu je bilo takšnih 1.071, na področju socialnega varstva pa 841.

Morda se sliši številka 5.850 visoka, vendar je v celotnem javnem sektorju preko 165 tisoč zaposlenih in pomeni 3,5 odstotka vseh zaposlenih. V ožjem delu, kjer gre za zaposlene na ministrstvih, inšpektoratih, različnih uradih, agencijah, upravnih enotah, v policiji, zaposlene v zaporih in vojake, je 30.570 zaposlenih, število se je v dveh letih povečalo za 137.

V celotnem javnem sektorju se je nadalje v obdobju te vlade število povečalo za 8.285 zaposlenih (na preko 165.000), za plače v javnem sektorju je potrebnih že več kot 305 milijonov evrov mesečno (3,66 milijarde evrov letno).

Masa za bruto plače se je samo v času zdajšnje vlade (v treh letih) povečala za okoli 11 odstotkov.

Podatki so vzeti iz Portala plač javnega sektorja, podatki o številu zaposlenih so upoštevani glede na število opravljenih delovnih ur. To so realne številke, ki v obrisih pokažejo stanje v Sloveniji na tem področju.

Povprečna pokojnina 620,25 evra, v 10 letih povišanje 2,9-odstotno

Ob tem spomnimo še na pokojnine upokojencev. Te so resnično nizke, preko 616 tisoč upokojencev je lani prejelo povprečno po 620,25 evra neto pokojnine. Za pokojnine se mesečno izplača le nekoliko več kot za plače (okoli 382 milijona evrov). Če pokojnine primerjamo s plačami ugotovimo, da znaša pokojnina 36 odstotkov povprečne plače v javnem sektorju in 49,5 odstotka povprečne bruto plače v gospodarstvu.

V obdobju od 2008 do 2017 se je povprečna bruto starostna pokojnina povečala za 17,88 evra ali za 2,9 odstotka v 10 letih.

J. M.