Starejši od povprečja v tretjini občin Jugovzhodne Slovenije

(vir: pixabay.com)

V začetku aprila je bilo v Sloveniji 2.107.126 prebivalcev, kažejo statistični podatki, 51,1 odstotka je žensk. Med prebivalci je 8 odstotkov tujih državljanov. Povprečna starost je 43,7 leta.

Tako v Sloveniji, kaj pa Jugovzhodna Slovenija?

Med našimi 21 občinami so najstarejši prebivalci v občinah Loški Potok (46,0 leta), Kostel (50,8 leta) in Osilnica (52,9 leta).

Starejše prebivalstvo od povprečja v državi je še v občinah: Semič (44,3 leta), Črnomelj, Kočevje in Metlika (vsi po 44,7 leta).

Starejši od povprečja tako živijo v 7 občinah ali tretjini vseh občin v Jugovzhodni Sloveniji. Iz pregleda je razvidno, da so to občine v Beli krajini in na Kočevskem.

Najmlajši pa so v občini Škocjan, Mirna Peč, Šentjernej, Trebnje in Žužemberk.

Podatki po občinah pa so naslednji:

Povprečna starost prebivalcev – 1. januar 2021, v letih
SLOVENIJA 43,7
Škocjan 39,8
Mirna Peč 41,2
Šentjernej 41,2
Trebnje 41,3
Žužemberk 41,6
Novo mesto 42,0
Mirna 42,2
Mokronog – Trebelno 42,2
Ribnica 42,3
Sodražica 42,3
Šentrupert 42,4
Dolenjske Toplice 43,1
Šmarješke Toplice 43,1
Straža 43,2
Semič 44,3
Črnomelj 44,7
Kočevje 44,7
Metlika 44,7
Loški Potok 46,0
Kostel 50,8
Osilnica 52,9

Vir: stat.si

Podatki po starosti za Slovenijo še pokažejo, da je 15,1 odstotka prebivalcev starih do 14 let, 20,7 odstotka jih je starih 65 ali več let, delež prebivalcev starih od 15 do 64 let, pa je 64,3-odstoten, kar pomeni, da je v tem obdobju skoraj dve tretjini vseh prebivalcev.

M. P.