Sreda bo izplačilni dan regresa za upokojence in invalide

Po poplačilu davkov in čedalje višjih življenjskih stroškov nam bo ostalo približno toliko denarja. (vir: pixabay.com)

Upokojenci in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo v sredo, 31. julija, skupaj z julijskimi pokojninami oziroma nadomestili prejeli tudi letni dodatek za leto 2019, pogovorno bolj znan kot regres za letni dopust.

Letos so pri določitvi regresa povišali tako vstopne zneske pokojnine kot višino letnega dodatka oz. regresa. Zneski pokojnine, ki so osnova za reges, so višji od 20 do 30 evrov, regres pa je povsod višji za 27 evrov.

Letni dodatek bo prejelo 594.071 upokojencev, zneski pa bodo različni, odvisni od višine mesečne pokojnine, in sicer:

(Vir: ZPIZ)

Iz pregleda je tudi razvidno, da 243.244 upokojencev prejema manj kot 570 evrov mesečne pokojnine. Sicer pa velja, da manj od 638 evrov pokojnine, kar je tudi prag za tveganje revščine, prejema dve tretjini slovenskih upokojencev.

Letni dodatek bo prejelo tudi 15.397 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Tudi tu bodo zneski različni in odvisni od mesečnega zneska nadomestila oziroma invalidnine. Izplačila bodo naslednja:

(vir: ZPIZ)

Ob tem dodajmo, da je povprečna neto plača v Sloveniji okoli 1100 evrov, bruto okoli 1700 evrov, zaposleni pa so lahko prejeli tudi do približno bruto zneska, to je 1700 evrov regresa za letni dopust. Večina jih je prejela okoli 1000 evrov.

Več o dodatku za upokojence je dostopno tukaj

C. R.