Spremenjene meje nekaterih volilnih okrajev

(vir: arhiv)

Državni zbor je sprejel spremembe volilne zakonodaje, s katerimi je spremenil velikosti nekaterih volilnih okrajev. Največ sprememb je v volilni enoti Novo mesto, spremembe so tudi v Ribnici in Trebnjem.

Državni zbor je tako udejanjil odločbo Ustavnega sodišča RS, s katero je to volilne okraje razglasilo za neustavne, ker so se po velikostih preveč razlikovali.

Ustavno sodišče je namreč leta 2018 ugotovilo, da so razlike med velikostmi posameznih volilnih okrajev prevelike, da bi lahko še zagotavljale načelo, da je glas vsakega volivca enako vreden. Ugotovilo je namreč, da je najmanjši volilni okraj v državi skoraj štirikrat manjši od največjega. Državnemu zboru je zato naložilo, da mora neustavnost odpraviti do decembra lani.

Politične stranke so dolgo časa iskale rešitev, a poenotiti se niso mogle. Nato je vajeti lani v roke vzela trenutna vladna koalicija SDS, SMC in NSi ter pripravila spremembe volilne zakonodaje, ki so nato tudi dobile podporo v državnem zboru.

Spremembe v 15 volilnih okrajih v petih volilnih enotah

Spremenila so se območja 15 volilnih okrajev v petih volilnih enotah. Največ sprememb je v volilni enoti Novo mesto, v dveh primerih pa se bosta volilna okraja preselila v drugo volilno enoto.

Spremembe v ničemer ne spreminjajo obsega prve, druge in tretje volilne enote, vključujejo pa spremembe v ostalih petih volilnih enotah. Znotraj slednjih zakon vsebuje spremembe pri skupno 15 volilnih okrajih.

Tako se bo v volilni enoti Ljubljana – Bežigrad volilni okraj Ribnica povečal za območje občine Dobrepolje, volilni okraj Grosuplje pa se bo zmanjšal tako, da bo obsegal le še občino Grosuplje. Vzpostavil se bo nov okraj Ivančna Gorica, ki bo obsegal območje omenjene občine, razen krajevne skupnosti Sobrače.

V volilni enoti Novo mesto se bo okraj Novo mesto I zmanjšal za območje občine Škocjan.

Volilni okraj Trebnje se bo povečal za del občine Šentrupert. Ta je bil doslej del volilnih okrajev Sevnica in Litija.

Okraj Sevnica se bo povečal za občino Škocjan, zmanjšal pa za del občine Šentrupert.

Volilni okraj Litija, ki je bil doslej del volilne enote Ljubljana – Bežigrad, bo odslej sodil pod volilno enoto Novo mesto, pri čemer se bo zmanjšal za del občine Šentrupert.

Okraj Trbovlje – Hrastnik pa se bo povečal za območje občine Hrastnik, k temu okraju bodo dodali še manjši del občine Trbovlje.

Sprememba v celjski volilni enoti obsega spremembo okraja Žalec II, ki se bo zmanjšal za majhen del občine Trbovlje.

Spremembe obsegajo tudi okraje v mariborski volilni enoti. Okraj Slovenska Bistrica se bo zmanjšal za krajevne skupnosti Pragersko ter Spodnja in Zgornja Polskava, hkrati pa se bo za te krajevne skupnosti povečal okraj Maribor I. Volilni okraj Maribor III se bo zmanjšal za del občine Pesnica, ta del pa se bo priključil ptujski volilni enoti, in sicer okraju Pesnica.

Po navedbah predlagateljev zakona se bodo okraji spremenili tako, da se zmanjšajo razlike v velikosti volilnih okrajev po številu prebivalcev in se upoštevajo geografska zaokroženost ter skupne kulturne in druge značilnosti volilnih okrajev.

M. D.