Spremembe pri prehajanju meje

(vir. policija.si)

Z današnjim dnem veljajo nekatere spremembe odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Glavne novosti so:

  • veljavni so tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri antigenski testi (HAG) pa le iz držav članic EU ali schengenskega območja,
  • testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih je ukinjeno,
  • možnost prekinitve karantene na domu ponovno velja za vse osebe in
  • dodana je izjema za prehajanje meje za izobraževanje.

Veljavni so tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz držav članic EU ali schengenskega območja

Test za prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter sta navedena v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po metodi HAG (hitri antigenski test) v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Slovenijo se priznajo tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, hitri antigenski testi pa morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja. Velja, da negativni izvid testa (PCR in HAG) ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji je ukinjeno.

Možnost prekinitve karantene ponovno velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje za prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Možnost prekinitve karantene velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana izjema za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 dovoli:

– osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike je črtana, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji ni več.

Rdeči seznam držav (od 9. januarja 2021)

Z rdečega seznama se umika Finska, kar pomeni, da je vstop iz te države možen brez karantene ali negativnega testa. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Vse najpomembnejše informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja v času širjenja novega koronavirusa, predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, in pregled držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, so dostopni tukaj: Prehajanje meja

Vir: Vlada RS 

M. D.