Spremembe pri nujnosti napotnic – na zdravniške preglede boste čakali še dlje

Slovensko zdravstvo tone vse globje.

V začetku maja bo v veljavo stopil nov pravilnik o naročanju in čakalnih dobah, ki ga je izdala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Z njim je vlada podaljšala čas, ko je treba izvesti posamezne zdravniške preglede, s čimer želi očitno zgolj na papirju zmanjševati čakalne vrste.

S pravilnikom vlada na primer čakalno dobo za stopnjo nujnosti “zelo hitro” podaljšuje z zdajšnjih 14 na 30 dni. Slednje pomeni, da bodo pacienti na specialistični pregled prišli 16 dni pozneje, kot do zdaj.

Na ministrstvu slednje sicer utemeljujejo z obrazložitvijo, da se je v preteklem obdobju delež izdanih napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro najbolj povečal na račun zmanjšanja deleža izdanih napotnic s stopnjo redno. “Ugotovljeno je bilo, da (tudi) pri izvajalcih, ki ne beležijo nedopustno čakajočih pri stopnjah nujnosti hitro in redno, beležijo nedopustno čakajoče pri stopnji nujnosti zelo hitro. To pomeni, da izvajalci, ki nimajo dolgih čakalnih dob, vseeno ne zmorejo ponuditi terminov pri stopnji nujnosti zelo hitro v roku, ki je krajši od 14 dni. Pri tej stopnji nujnosti se zato najdaljša dopustna čakalna doba povečuje s 14 na 30 dni,” navajajo.

Slednje zgolj potrjuje, da gre za administrativni ukrep krajšanja čakalnih vrst, ki pa bo pacientom s stopnjo “zelo hitro” prinesel dvakratno podaljšanje časa, ko bi moral dobiti zdravstveno storitev.

A. V.