Sprejete nove pokojninske osnove

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je včeraj sprejel sklepe o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2024 ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2024.

Spremembe so naslednje:

Najnižja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2024 znaša 1.202,84 evra oziroma 880,48 evra. Če so pokojnine odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člen pokojninskega zakona iz leta 2012, ki določa postopke pred uveljavitvijo tega zakona, ta osnova znaša 880,48 evra.

Najvišja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2024 znaša 4.811,36 evra. Če pa so pokojnine odmerjene na podlagi prej omenjenega tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2, ta osnova znaša 3521,92 evra.

Nadomestila za invalidnost, nastalo v letu 2024, se od 1. januarja odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 763,80 evra.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo v letu 2024, se od 1. januarja odmeri največ v višini 3.055,21 evra.

Del vdovske pokojnine, uveljavljen v letu 2024, od 1. januarja 2024 dalje znaša največ 140,73 evra.

Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljeno v letu 2024, znaša največ 3.055,21 evra.

Spremembe pri pošiljanju obvestil

Svet zavoda pa je sprejel tudi sklep, s katerim se spreminja obdobje (periodika) posredovanja obvestil o nakazilu. Po novem bo ZPIZ tistim, ki prejemajo pokojnino in druge denarne prejemke na osebni bančni račun, od 1. 6. 2024 dalje pošiljal obvestila o nakazilu:

– mesečno, če je prejemek bremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali upravno izplačilne prepovedi, ob prvem nakazilu prejemka po izdani odločbi o priznani pravici do pokojninskega ali invalidskega prejemka ali po izvedbi preračuna po uradni dolžnosti;

– enkrat letno vsem v mesecu uskladitve.

Tako ob izplačilu letnega dodatka (v juniju 2024 in dalje) zavod prejemnikom pokojnin in drugih denarnih prejemkov ne bo posredoval posebnih obvestil.

Vir: ZPIZ

A. L.