Splošna bolnišnica Novo mesto omejila obiske bolnikov

Splošna bolnišnica Novo mesto (vir: SB Novo mesto)

Splošna bolnišnica Novo mesto je na svoji spletni strani objavila, da  glede na povečano število virusnih okužb in prve primere obolelih za sezonsko gripo omejujejo obiske bolnikov na eno zdravo osebo na dan.

V bolnišnici prosijo, da upoštevamo naslednje:

  • Da k pacientu pride le ena zdrava odrasla oseba na dan v času obiskov za največ 30 minut.
  • Otroci naj na obiske v bolnišnico ne prihajajo.
  • Na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan.
  • V porodnišnici je dovoljen obisk le eni zdravi odrasli osebi.
  • V enoti intenzivne terapije so obiski dovoljeni najožjim svojcem, eni do dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 -15 minut. Obiski otrok pod 15. letom starosti niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z zdravnikom.
  • Da upoštevamo čas obiskov.
  • Da izvajamo higieno rok in higieno kašlja in upoštevamo morebitna dodatna navodila osebja in tako pomagamo pri preprečevanju prenosa okužb.

V bolnišnici se zahvaljujejo za sodelovanje.

C. R.