Splošna bolnišnica Novo mesto: Kako so poslovali

Splošna bolnišnica Novo mesto (vir: zajem zaslona)

V Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je od leta 2016 v sanaciji, so v letu 2019 dosegli skoraj 70 milijonov evrov prihodkov in imeli so 1,25 milijona evrov čistega dobička. Še vedno jih bremeni približno 1,5 milijona evrov bremen iz preteklosti. Čakalne dobe so se povečale za skoraj 30 odstotkov, v bolnišnici zaznavajo velik priliv bolnikov iz drugih regij. 

Po sanaciji z dobičkom poslujejo tretje leto, razlog za to je tudi v dodatnem denarnem prispevku države. Ob tem se je število čakajočih na operacije in druge posege povečalo, z nekaj več kot 11.500 na kar 14.900 ali za skoraj 30 odstotkov.

Razlogi za daljše čakalne dobe

Strokovni direktor Milivoj Piletič je pri tem navedel priliv bolnikov iz drugih regij, premalo programa glede na potrebe, okrepitev napotovanja, neopravičeno odsotnost naročenih bolnikov, močno raznovrstnost zdravstvenih storitev, izredne dogodke in med drugim še nove t. i. zelo hitre in večkrat neopravičene napotitve. Seznam čakajočih skušajo skrajšati z različnimi ukrepi.

O poslovanju v letu 2019

Vodstvo bolnišnice je rezultate poslovanja v letu 2019 na novinarski konferenci predstavilo prejšnjo sredo. Direktorica Milena Kramar Zupan je pri tem pojasnila, da ima bolnišnica še približno 1,5 milijona evrov bremen iz preteklosti, to je neplačanih zadev, ki jih nameravajo pokriti v letih 2020 in 2021 ter s tem končati sanacijo.

Dobaviteljem plačujejo brez zamud. Na lansko poslovanje pa so poleg pokrivanja obveznosti po sanacijskem programu vplivali še dvig plač in cene zdravstvenih storitev, ki ne pokrivajo delotnega dviga delovnih stroškov. Cene teh storitev so tako glede na stroške prenizke.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo 373 postelj, te so zasedene 82,2-odstotno. Povprečna ležalna doba je 4,88 dneva, ta je bila nižja kot leto pred tem in je tudi nižja od povprečja v državi.

V letu 2019 so obravnavali 22.709 bolnikov (nekaj manj kot 4 odstotkov več kot leta 2018) in zabeležili 191.600 obiskov. Izvedli so 15.320 operacij in poskrbeli za 1.312 porodov, je razvidno iz podatkov, ki jih je SB objavila na svoji spletni strani.

Za investicije v letu 2019 manj od načrtovanega

Za investicije so lani odšteli skupaj skoraj 9 milijonov evrov, kar je bilo sicer manj kot načrtovanih (načrtovali so 11,4 milijona evrov naložb).

Načrtovane investicije v letu 2020

Okoli 9 milijonov evrov za investicije načrtujejo tudi v letu 2020. Pri tem je Kramar Zupanova napovedala  tehnološko posodobitev radiologije, prenovo dializnega centra, nakup sodobnih ultrazvočnih naprav za kardiologijo, pediatrijo in nevrologijo in nakup novih operacijskih stolpov.

Zgradili bodo nov oddelek za kardiologijo, prenovili oddelek za pediatrijo, prenovili in avtomatizirali sušilno linijo v pralnici, energetsko sanirali kuhinjo, pralnico in upravno stavbo ter začeli prvi del prenove stare interne bolnišnice.

Težave s kadri

V novomeški bolnišnici imajo sicer težave s kadri, kar rešujejo z nadomestnim zaposlovanjem in reorganizacijo. V letu 2019 so zaposlovali nekaj manj kot 1200 ljudi, bilo jih je približno toliko kot leta 2018.

Pričakujejo tudi, da se bo do leta 2023 upokojilo približno 250 zaposlenih, predvsem medicinskih sester, ki jih nameravajo nadomestiti z reorganizacijo in združevanjem smiselno zaokroženih organizacijskih enot.

Zelo priznana je njihova ortopedija. V letu 2019 so v bolnišnici izvedli prvo implantacijo umetnega sklepa v nožnem palcu.

Poročilo o poslovanju SB Novo mesto javno sicer še ni dostopno. Glede na predstavljeno na novinarski konferenci so v letu 2019 imeli okoli 5 milijonov evrov več prihodkov kot leta 2018, ko je bilo teh okoli kot 65 milijonov evrov, čisti dobiček so povečali za trikrat (v letu 2018 je bilo tega okoli 400 tisoč evrov).

Splošna bolnišnica Novo mesto pokriva območje jugovzhodne Slovenije, z nekaterimi dejavnostmi potrebe do približno 140.000 prebivalcev.

C. R.