Soteska: Obnova pokazala lepoto grajskega vhodnega stolpa

Vhodni stolp

Občina Dolenjske Toplice je konec meseca februarja zaključila sanacijo in rekonstrukcijo vhodnega stolpa gradu v Soteski.

Z izvedenimi deli je zagotovljen varen prehod na dvorišče gradu, objekt je s sanacijo in ojačitvijo celotne konstrukcije pridobil tudi ustrezno potresno odpornost.

Na objektu so odstranili bršljan, sanirani in dozidani so bili deli porušenih zidov, vključno s fugiranjem in injektiranjem razpok na celotnem stolpu, zamenjana je bila strešna kritina, na novo je bila nad pritličjem izvedena AB plošča ter izvedeno sidranje obstoječe plošče nad 1. nadstropjem.

Dela je izvajalo podjetje GPI Tehnika iz Novega mesta, pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. Končna vrednost del je znašala 141.009 evrov (z davkom na dodano vrednost).

Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Občina je pridobila 55.296 evrov  nepovratnih sredstev, preostanek je plačala občina.

Dvorišče

Vir in foto: Občina Dolenjske Toplice

M. D.