Sonja Klemenc Križan: “Pomembno je, da se vedno igrajo »odprte karte«. To pogrešam v Semiču.”

Sonja Klemenc Križan

Sonja Klemenc Križan je iz Semiča. Njeno vodilo je delati dobro, pošteno in pregledno. Biti odprt do ljudi, zaupati ljudem in jim dati vedeti, da so pomemben akter v občini. Že 13. leto se dnevno vozi na delo v Mirno Peč, kjer kot direktorica že osmo leto zapored uspešno vodi občinsko upravo. Pogovarjali smo se predvsem o Semiču in razvoju te občine, pa tudi o primerjavi med občinama. Ob koncu je potrdila, da bo na volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, kandidirala za županjo občine Semič.

V Semiču, od koder izhajate, se je v preteklih letih veliko naredilo na investicijskem področju, razlog za to je bil v danih možnostih črpanja evropskih sredstev. V enem od intervjujev ste pohvalili takratni občinski tim, ki je ustrezno pripravil projekte in uspešno kandidiral na razpisih. Zdi se, kot da pri tem niste imeli v mislih zdajšnje semiške županje? Ali ti projekti niso bili pripravljeni v t. i. njenem času?

Kot sem že večkrat omenila, in tudi javno povem, je glavnino teh projektov pripravila izredno sposobna nekdanja zaposlena v občinski upravi, ki jo zelo spoštujem in cenim njeno znanje, vendar žal v Semiču zanjo ni bilo prostora. Prvi mandat trenutne županje so bili izvajani projekti, katere je zastavil bivši župan, kasneje pa je glavnino projektov v občino pripeljala, vodila in priskrbela EU-sredstva nekdanja zaposlena … žal nekdanja…

Koliko strateških projektov je pripravljeno za izvedbo? Kakšna je razvojna smer občine? Ali se izvaja strategija razvoja občine? Občinska uprava je bila namreč ves čas prepuščena sama sebi za snovanje strateških projektov. Ali ima županja ideje in strateški pogled in ali je znala pristopiti k temu …, pa vendar bi morala vedeti, v katero smer gre občina.

Za semiško občinsko upravo je tudi sicer znano, da se je v upravi v zadnjih letih zamenjalo veliko kadra, odšli so nekateri, ki bi bili občini v veliko korist. Verjetno poznate te stvari, kako to ocenjujete?

Zelo slabo za občino in občinsko upravo. Odhajajo kadri, ki so zelo sposobni in so v Semič pripeljali glavnino EU-sredstev, delali so s srcem za Semič in še vedno želijo delati.

Glede na to, da poznam te ljudi in vem, da so to osebnosti, ki so vredne zaupanja, me čudi, da tega ne prepozna občinsko vodstvo. Način dela v občinskih upravah mora slediti načinu dela v gospodarstvu. Moje načelo je, da moraš biti pol managerja in pol delavca, da slediš razvoju, spodbujaš razvoj in ga soustvarjaš. Odprt pa moraš biti tudi za zunanje ideje in ne le slepo slediti svojim prepričanjem in idejam.

Za Semič se tudi zdi, da je kar zaspal na preteklih lovorikah, stvari se sicer spreminjajo v središču kraja, obrobje pa je kar pozabljeno. Navsezadnje že nekaj sto metrov izven centra Semiča lahko opazimo, da se stvari ne premikajo, da je vse isto kot je bilo pred leti, desetletji. Zakaj po vašem mnenju razvoj občine ni enakomerno porazdeljen, je razlog v politiki in občinskem vodstvu?

Večina projektov, ki so se že izvedli ali pa se izvajajo v Semiču, so bili pripravljeni v obdobju bivšega župana Bukovca in jih je pripravilo dekle, ki je žal odšlo oziroma je moralo iti iz občinske uprave. Ne glede na to, da se v Semiču daje občutek, da se na veliko dela, ni ravno tako. Vasi so ostale skoraj nedotaknjene ali pa se zdaj, tik pred volitvami nekaj dela. Velike investicije, kot so ureditev Roške ceste, ureditev trga pred občinsko stavbo, gradnja kulturnega centra, vodovodna infrastruktura, napeljava kanalizacijskega sistema, so se zgodile pred zadnjim mandatom – pred štirimi leti. In prav je, da so se zgodile, vendar v teh štirih letih pa smo kar malo zaspali na lovorikah. Vsekakor pa se čuti, da imajo prednost vasi, v katerih ima občinsko vodstvo večjo podporo. To pa nikakor ni prav. Vsi občani prispevamo svoj delež v občinski proračun. Tega se premalo zavedamo.

Dejali ste tudi, da ko prebirate nagovore vodilnih v občini v različnih tiskanih medijih ali poslušate nagovore ob dogodkih, ne morete mimo dejstva, da se preveč manipulira z občani. Kaj ste imeli v mislih pri tem?

Ko v glavi izgubiš kompas in tla pod nogami, in pozabiš, da so najpomembnejši ljudje, ki te bogatijo in da nisi sam sebi namen, se pričnejo karte podirati. Zato, da sebe vedno in vedno izpostavljaš na način, da se skrivaš za besedami modrecev, se pa niti ne zavedaš pomena izrečenih besed, ni dobro.

Vsi vemo, da so besede lahko zelo dober manipulator, vemo, da smo ljudje naivni in da nas večina misli pošteno. Na tak način se je tudi zelo enostavno skrivati za napakami. Ni mi všeč tak način dela in manipuliranja z ljudmi.

Za zdajšnjo županjo v Semiču nam čedalje več občanov sporoča, da je osebnostno zamerljiv tip človeka, da je to njena osebnostna lastnost, ki je župan ne bi smel imeti. Navajajo, da se ta županjina zamerljivost pozna na vseh področjih in da iz osebnih razlogov pogosto zapre marsikatera vrata, kar za občino ni dobro. Morda poznate ta vidik in kako ga komentirate?

Ne bom komentirala njene osebnosti. Verjetno pa se da razbrati nekaj iz prejšnjih odgovorov.

Med občani je tudi slišati, da županja del ne oddaja domačim, t. i. lokalnim ponudnikom. Pri tem navajajo naročila majhne vrednosti, kjer bi lahko dela dobili domači izvajalci, če bi jim z občine poslali povpraševanje znanim ponudnikom, kakor to dovoljuje zakon. Navajajo, da tega v občini ni, prednost imajo izvajalci, ki pridejo od drugod, iz druge strani Gorjancev ali Ljubljane. Kako komentirate pripombe domačinov, predvsem glede na zakonska določila?

Zakon o javnem naročanju je poznan vsem, tako naročnikom kot izvajalcem. Načela javnega naročanja so gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnost javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Vsi moramo vedeti, da se dela ne sme in ne more sklepati po zidanicah in da je treba sankcionirati vsak poskus kršitve zakona. Občinska uprava ima pri naročilih, ki po zakonu ne presegajo mejnih vrednosti kar proste roke pri izbiri izvajalcev, in tukaj bi lahko dali več možnosti domačim izvajalcem, mora pa se upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Glede na očitke pa bi bilo zanimivo preveriti, ali je res, kar se sliši. Domači izvajalci imajo dobre reference, izkušnje in so kvalitetni izvajalci.

Že 13. leto se na delo dnevno vozite v Občino Mirna Peč, kjer ste direktorica občinske uprave. Tako Mirna Peč kot Semič sta majhni občini. Kakšne pomembne razlike v razvitosti obeh krajev zaznavate?

V Mirni Peči so se vse razvojne prioritete podrejale gradnji in obnovi infrastrukture (priključna cesta, vodovodi, čistilne naprave, infrastruktura v industrijski coni …) in gradnji nove šole z vrtcem in športno dvorano … Avtocesta je Mirni Peči odprla razvojna vrata. Večine ljudi ne zanima politika in kupčkanje političnih profitov ter posameznih interesov, želijo le stabilno, urejeno občino, v kateri lahko bivajo, odhajajo na delo in se vračajo domov, vzporedno pa zahtevajo storitve, ki so nujno potrebne za kvalitetno bivanje. Ljudje so zahtevni in prav je tako. Za vse mora veljati način uravnilovke, pomembno je le, da je središče občine deležno pozornosti, ki pa si jo zasluži.

Vsekakor je bližina avtoceste tista, ki botruje razliki v razvitosti in njenem potencialu.

Razlika pa je tudi v načinu razmišljanja. Poleg osebnih interesov in zamer je pasivnost velikokrat težava.

Občina Semič je z odcepitvijo od Občine Črnomelj leta 1995 pridobila izredno možnost razvoja. Kot mlada občina, zavedajoč se boljših časov, je z večjim elanom in navdušenostjo sledila razvoju, kot ostali dve občini. Vendar vedno je treba poznati vse plati, tako slabosti kot priložnosti, ki so dane posameznim občinam. Odvisno je tudi, v kakšnem stanju je vsa infrastruktura, koliko je te infrastrukture, kako je s socialnimi transferi, financiranjem različnih zavodov, stroških vzdrževanja posameznih objektov, ali obstajajo krajevne skupnosti ali je občina enovita … Veliko različnih dejavnikov vpliva na možnost razvoja posamezne občine. Občina Semič je kar dobro izkoristila možnost, da je postala samostojna, vendar pa je na določenih področjih treba še veliko postoriti. Občina ima potenciale, ki niso zanemarljivi, do neke mere ohranjeno okolje in čista pokrajina, možnost razvoja turizma v povezavi z ostalimi storitvenimi dejavnostmi, ki pa se ga nekako ne znamo lotiti strokovno in sistematično, šport in rekreacija ne poznata meja, pa smo čisto na začetku, mladi, izobraženi ljudje odhajajo, ne vidijo možnosti razvijanja svojih potencialov v Semiču, v večji meri smo soodvisni od večjih podjetij in nimamo razvitih sekundarnih alternativ, novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo …

Žalosti me dejstvo, da društvene dejavnosti izgubljajo svoj pomen in obstoj v Semiču. Že kar nekaj društev, ki so soustvarjala občino in bili glavni promotor občine, je v tem mandatu prenehalo s svojim delom.

Izjemen potencial se skriva tako v ljudeh, predvsem mladih, kot tudi v naravnih danostih občine. Izziv predstavlja spraviti te potenciale v pogon in ustvarjati nova in kvalitetna delovna mesta.

Ljudi je potrebno poslušati in jih slišati. Ni prostora za zamere, osebne interese in kupčkanja. Pomembno je, da se vedno igrajo »odprte karte«. To pogrešam v Semiču.

Pred vrati so lokalne volitve, kandidature sicer še niste najavili, vendar nam sporočajo, da boste kandidirali? So te informacije točne?

Ja, sem kar dolgo oklevala ali naj grem ponovno kandidirati za županjo ali ne. Odločitev je padla po pogovoru z ljudmi, ki jim ni vseeno za našo občino. Neodzivnost in arogantnost nimata kaj iskati v lokalnem prostoru. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi, voljo in delom premaknemo tudi to kolesje v pravo smer. Dela je še zelo veliko.

A. L.