Šolanje od ponedeljka začasno na daljavo, v šolo le učenci od 1. do 5. razreda, vrtci kot običajno

Ministrica prof. dr. SImona Kustec

Zaradi splošne epidemiološke slike v državi, ki se žal slabša tudi na šolskem področju, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec, v skrbi za zdravje vseh udeleženih v vzgoji in izobraževanju, izdala sklep o začasnem in preventivnem ukrepu poteka vzgojno-izobraževalnega dela v času med 19. in 23. 10. 2020.

Na podlagi izdanega sklepa bo v času med 19. 10. in 23. 10. v srednjih šolahglasbenih šolah in v osnovnih šolah od 6. do 9. razreda izobraževanje potekalo na daljavo.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo pouk obiskovali v šoli. Zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom bodo izvajali vse programe v šoli oziroma zavodu. Vzgojni program v domovih za učence s posebnimi potrebami se izvaja v domu. Prav tako se nespremenjeno izvaja delo v vrtcih, dijaških ter študentskih domovih, pri čemer ministrstvo poziva, da spodbudijo kar največje število dijakov k odhodu domov in na ta način zagotovijo varno okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Enako morajo imeti možnost ostati v domu dijaki in študenti tujci.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo tudi na področju izobraževanja odraslih in v višjih strokovnih šolah.

Visokošolski zavodi delujejo v skladu s sklepi in smernicami univerz oz. njihovih članic.

V skladu s sprejetim šolskim koledarjem bodo v tednu med 26. in 29. oktobrom v osnovnih in srednjih šolah jesenske počitnice, drugje v tem obdobju poteka izobraževanje na daljavo.

Želijo si, da v prihajajočih dveh tednih s sprejemom opisanih ukrepov omilijo rast okužb, ki bi prihajale, ali se prenašale v šolskem prostoru. To še prav posebej velja v primerih osnovnošolskih učiteljev, dijakov in študentov, kjer so beležili najvišjo rast okuženih in posledično s tem naraščajočo rast karanten.

Za te namene je vlada včeraj potrdila tudi veljavo novega 14-dnevnega odloka, ki določa obvezno nošenje zaščitnih mask za vse učence in dijake, če niso v matičnem oddelku ter za vse učitelje od 6. razreda osnovne šole dalje.

Vlada je sprejela tudi odlok, s katerim je omejila število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe na 20 kvadratnih metrov na posameznega športnika.

Sprejeti ukrepi glede na trenutno epidemiološko sliko v šolah in državi širše zagotavljajo najbolj optimalen način izvedbe in organizacije izobraževalnega procesa, ki ne vpliva na spremembe šolskega koledarja.

Ministrica je vse zaprosila, da dosledno spoštujemo priporočila NIJZ. Ravnajmo odgovorno, skrbimo za svoje zdravje, saj s tem skrbimo tudi za zdravje bližnjih in širše. Le na ta način prispevamo k izboljšanju stanja, k manjšanju števila okužb v državi in tako tudi otrokom ter mladostnikom omogočamo, da se čim prej vrnejo v šolske klopi.

“V primeru izboljšanja epidemiološke slike po jesenskih počitnicah bomo lahko sprejeli odločitev glede nadaljevanja vzgojno izobraževalnega procesa po modelu B, kar verjamem, da si tudi vsi skupaj najbolj želimo,” je na današnji novinarski konferenci poudarila ministrica prof. dr. Simona Kustec.

M. D.