Šokantno: Spreminjajo nas v deželo sončnih panelov

Poškodovani paneli za proizvodnjo sončne energije ob zadnji toči. (vir: Twitter)

V začetku julija so koalicijski poslanci (Svoboda, SD in Levica) sprejeli zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Zakon bo podlaga za določitev območij za sončne in tudi vetrne elektrarne.

Gre za lobistični zakon, ki bo Slovenijo spremenil v deželo panelov, in zakon, naklonjen skupini GEN, zato se Roberta Goloba že tudi prijemlje vzdevek “Sončni kralj”.

Zakon je pred tem potrdila vlada, v sporočilu za zapisali, da ta “prvič v zgodovini države uzakonja t. i. regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij”.

Določili so tudi območja umestitve sončnih elektrarn (panelov). To so:

  • strehe večjih objektov,
  • utrjena parkirišča,
  • območja okoli energetskih objektov,
  • območja cestnih in železniških zemljišč,
  • opuščena odlagališča in kamnolomi.

Uzakonjajo tudi obveznost, da se sončne panele obvezno namesti pri novogradnjah, rekonstrukcijah parkirišč in stavb, ki so večje od 1000 m2, oziroma na vseh obstoječih objektih, ki presegajo površino 1700 m2. Vse to bo šlo seveda na stroške investitorjev, lastnikov.

Uvajajo t. i. agrovoltaike, kar pomeni, da bodo pokrili tudi kmetijska zemljišča. Nadalje bodo s sončnimi paneli pokriti površinski rudarski kopi, na umetnih rudarskih (premogovniških) jezerih v savinsko-šaleški regiji bodo postavljene plavajoče sončne elektrarne. Te bodo postavljene tudi na zaprtih odlagališčih. Sončne elektrarne bodo postavljene tudi na protihrupnih ograjah avtocest.

V opozicijskih poslanskih skupinah SDS in NSi so zakonu nasprotovali, saj se ta preveč osredotoča na sončno (in tudi vetrno energijo), premalo pa je poudarka na geotermalni energiji in hidroenergiji. Hkrati bodo s tem zakonom povoženi številni drugi, kot so zakon o varstvu okolja, o urejanju prostora in gradbeni zakon.

V zadnjih dneh pa smo bili ponovno priča velikemu neurju z vetrom in točo. Toča poškoduje tudi panele. Kam se bodo ti odlagali, v Golobovi vladi še niso pojasnili. Da bodo odstranitev poškodovanih panelov plačali lastniki, pa je tako jasno.

Poškodobe na sončnih panelih v zadnjih dneh, ob neurjih s točo:

Odstranjevanje poškodovanih panelov.

M. D.