Šokantni podatki: Tega Slovenija ne bi zmogla več dolgo

Tudi tako so jih vabili - in privabili. (vir: Spletna stran Radio Odeon)

To je bilanca nezakonitih prehodov državne meje v zadnjih nekaj letih. Številke kažejo, da se je število nezakonitih prehodov na slovenski južni meji v štirih letih povečalo za kar 14-krat. V letu 2019 pa se je skoraj podvojilo glede na leto 2018. Ob tem se v svetu ni zgodilo prav nič, s čimer bi lahko opravičevali te nezakonite prehode.

Trend tudi pokaže, da se je število nezakonitih prehodov čez slovensko južno mejo izrazito povečal v času zadnje vlade pod vodstvom Marjana Šarca.

Nezakoniti prehodi po letih, povečanje kar 14-kratno:

Leto 2016  1.148
Leto 2017  1.930
Leto 2018  9.149
Leto 2019 16.099

Vir: Policija

V letih od 2016 do 2019 je slovenska policija skupno prijela in obravnavala 28.326 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Leta 2016 je slovensko južno mejo nezakonito prestopili 1148 tujcev, leta 2017 je bilo teh 1940, v letu 2018 se je to povečalo na 9149 in lani je bilo teh 16.099.

Povečanje v letu 2019 glede na leto 2016 je bilo kar 14-kratno.

Število nezakonitih prehodov se je izrazito povečalo v letu 2018, v letu 2019 pa je dobesedno eksplodiralo.

Poročilo Policije za leto 2019

Policija je v petek objavila poročilo o prijetih tujcih, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V letu 2019 so prijeli 16.099 nezakonitih migrantov, kar je skoraj 74 odstotkov več kot leto pred tem. Med prijetimi se jih je največ izreklo za državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana. Izredno pa narašča število tistih, ki se izrečejo za državljane Maroka, Bangladeša in Turčije. Narašča tudi število tistih, ki navajajo, da so državljani ostalih tretjih držav. Število Sirijcev je le nekoliko višje kot leto pred tem, število Irancev je v upadu.

Migranti povsod, meja ni varovana

Največ nezakonitih prehodov so obravnavali policisti na območju policijskih uprav Koper in Novo mesto (približno po tretjino vseh), izredno narašča število nezakonitih prehodov tudi na območju PU Ljubljana, ki zajema tudi kočevsko-ribniško območje. Iz tabele pa je razvidno, da število prijetih narašča pravzaprav po vseh policijskih upravam. Celo na območju PU Kranj so jih lani prijeli 21. Vse to kaže, da nezakonite migrante primejo daleč stran od meje in da državna meja še zdaleč ni ustrezno varovana.

Približno tretjina policiste zelo obremenjevala

Nadalje podatki kažejo, da je v letu 2019 namero podaje prošnje za mednarodno zaščito (azil) podalo 4991 nezakonitih migrantov ali skoraj tretjina vseh. To pomeni, da so policisti s temi obravnavami imeli zelo veliko dela, izpolniti so morali okoli 25 različnih obrazcev, kjer obravnava traja dlje časa, navzoči so morali biti tolmači in podobno, nuditi so jim morali preskrbo (prehrano), nato pa jih odpeljati še v azilni dom.

Vse to je, seveda, povezano tudi z visokimi stroški, ki gredo v breme vseh nas.

Med tistimi, ki so podali namero podaje prošnje za azil, se jih je največ izreklo za državljane Alžirije, sledili so državljani Maroka, Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka, Bangladeša, Turčije, Sirije, Tunizije in ostali.

Policija navaja, da se število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za azil povečuje. Po oskrbi in nastanitvi v azilnih domovih ti namreč pogosto izginejo. Odšli naj bi v svoje dejanske ciljne države. Med njimi je še vedno največ državljanov Alžirije.

Slovenski policisti so lani tujim varnostnim organom vrnili 11.149 migrantov, od tega največ na meji s Hrvaško (11.026). Največ so vrnili tistih, ki so se izrekli za državljane Pakistana.

Tuji varnostni organi so v Slovenijo vrnili 643 oseb.

Iz policijskega poročila je razvidno, da se je trend števila nezakonitih prehodov v letu 2019 glede na leto 2018 strmo povečal. Stvari so se nekoliko zmanjšale z oktobrom, kar pa je povezano z letnim časom, trend povečanja se pričakuje spomladi.

Na dan 6. februar 2020 je bilo v Sloveniji 725 oseb s priznanim azilom in 298 prosilcev za azil. Skupno je to 1023 tujcev.