Sofinanciranje čakanja na delo podaljšano do 31. avgusta

pixabay.com

Delodajalci so v okviru prvega in drugega protikoronskega zakona ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in blažitev posledic prebivalstvu ter gospodarstvu na Zavod za zaposlovanje oddali 46.009 vlog za čakanje zaposlenih na delo.

Podjetja in ustanove ter samostojni podjetniki so tako na zavod posredovali vloge za 275.317 zaposlenih, ki so bili na začasnem čakanju na delo.

Na začasnem čakanju na delo je sicer še vedno več kot 24 tisoč oseb, kar kaže na to, da v nekaterih panogah še vedno ni zaznati okrevanja. Brezposelnost se je junija sicer umirila, podatki so spodbudni. Število zaposlenih na čakanju pa se tudi zmanjšuje.

Navkljub temu delodajalci ocenjujejo, da je sofinanciranje čakanja zaposlenih na delo še vedno potrebno. Vlada je zato ukrep delnega povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšala do 31. avgusta 2020.

Povračilo delodajalcem znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila (892,50 evra).

Vlada ocenjuje, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize covid-19 soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev.

Do 10. julija 2020 je Zavod za zaposlovanje delodajalcem za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in iz razloga višje sile izplačal 242,5 milijona evrov.

C. R.