Sodražici se obeta novi bencinski servis

V Sodražici bodo dobili novi bencinski servis. Načrtovan je ob cesti Bloška Polica – Sodražica, v neposredni bližini tovarne Fibran. V sklopu bencinskega servisa bo urejenih 15 parkirnih mest in eno parkirno mesto za invalide. Graditelj bo LOGO BENCINSKI SERVISI, d. o. o., iz Grosuplja. Gradnja je predvidena na zemljiščih, ki so v lasti občine.

Za dostop do objekta je treba zgraditi ustrezno prometno infrastrukturo, uvoz, manipulativne površine bencinskega servisa ter izvoz na cesto. Pri izdelavi projektne rešitve pa je upoštevana tudi predvidena ureditev obstoječega križišča regionalne ceste Bloška Polica – Sodražica.

Promet preko bencinskega servisa bo enosmeren, s tem bo omogočeno varno polnjenje podzemnih rezervoarjev. V času polnjenja v podzemne rezervoarje bo servis za stranke zaprt in ne bo obratoval.

Skupna velikost zemljišča, na katerem je predviden nameravani poseg, je 3383 kvadratnih metrov. Skupna zazidalna površina bo 165 kvadratnih metrov. Utrjene zazidalne površine bodo znašale 2030 kvadratnega metra, zelene površine pa bodo znašale 979 kvadratnih metrov. Čas gradnje je ocenjen na 90 dni.

Vse to je razvidno iz sklepa, ki ga je ARSO izdal 9. oktobra 2010: SklepSodrazica.pdf