Sodražica: Županu v pomoč županski svet

Župan Sodražice Blaž Milavec je v želji, da bi po načelu več glav več ve izboljšal sprejemanje svojih odločitev, ustanovil županski svet. Gre za neformalno telo, v katerem so poleg njega in podžupana še trije občinski svetniki. Skupaj naj bi mu pomagali pri ključnih odločitvah iz županove pristojnosti.

Župan je idejo za županski svet dobil pri proučevanju ureditev v tujini, predvsem v Italiji in Avstriji, kjer tovrstna telesa že poznajo.

Mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica

Osnovna ideja je bila preseči delitev na zakonodajno in izvršilno oblast, ki je sicer bolj poznana z državne ravni, a velja tudi na občinski ravni, kjer sta izvršilna oblast župan oz. občinska uprava, zakonodajna oblast pa občinski svet. Milavec je za STA povedal, da se “na ta način se tudi lažje sprejema odločitve na samem občinskem svetu, saj tisti, ki so vpleteni v realizacijo odločitev, nekoliko drugače gledajo na vse skupaj, kot tisti, ki v občinskem svetu zgolj podajajo pobude in nadzorujejo.”

“Želja je tudi bila, da se pri ključnih odločitvah posvetujem še s kom, po načelu več glav več ve. Hkrati želim preseči pogost zunanji videz, da župan sam odloča o vsem.”

Vsi trije člani sveta iz vrst občinskih svetnikov prihajajo iz liste NSi, a župan poudarja, da se lahko sej županskega sveta udeležijo tudi vsi ostali občinski svetniki. V devetčlanskem občinskem svetu sicer kar osem občinskih svetnikov prihaja iz NSi, eden pa je iz SDS.

Prvo sejo županskega sveta so že imeli, po županovih besedah so prvi vtisi dobri. “Pogovarjali smo se več kot dve uri, med drugim o nekaterih temah s področja tekočega poslovanja občine, finančnih razmer v prvem polletju ter pripravi projektov,” je dejal. Na sestanek so bili vabljeni vsi člani občinskega sveta, večina izmed njih se ga je tudi udeležila.

K. R.