Sodražica: Podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve ceste skozi Žimarce

Župan občine Sodražica Blaž Milavec in državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič sta danes podpisala sporazum o sofinanciranju ureditve ceste v območju naselja Žimarice.

Vrednost projekta je ocenjena na 3,57 milijona evrov, od tega bo vlada prispevala 3,05 milijona evrov, preostanek pa občina.

Sporazum daje zeleno luč za zaključek priprav na pričetek obnove sicer resnično že dotrajanega odseka državne ceste skozi Žimarice. Občina Sodražica si je namreč že več let prizadevala za ureditev tega odseka državne ceste med Žlebičem in Uncem, s tem sporazumom pa je dana tudi zelena luč s strani države.

Projekt predstavlja celovito obnovo državne ceste, izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter obnovo dela vodovodnega omrežja in ostale kanalizacije. Spomladi se je zaključila izdelava projektne dokumentacije, sedaj potekajo odkupi sicer še manjšega dela manjkajočih zemljišč. Po podpisu sporazuma bo pristojna pripravila in izvedla javno naročilo za izvedbo projekta.

Pričetek glavnine gradbenih del je tako načrtovan v naslednji gradbeni sezoni, to je spomladi 2021, manjši del obnovitvenih del pa lahko že letos.

C. R.