Sodražica: Na občinskem svetu o varnostnih razmerah, šolstvu in zdravstvu

Sodražica, seja občinskega sveta, 14. junij 2024 (vir: občina)

Svetniki so se v petek, 14. junija, zbrali na zadnji redni seji pred poletjem in v drugi obravnavi sprejeli Odlok o zapuščenih vozilih ter potrdili sklep o delovni uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Ribnica.

Sejo so zaznamovali številni gosti, ki so svetnikom predstavili poročila za leto 2023 in poslovanje organizacij, ki jih predstavljajo.

Kot prva je poročilo Skupne občinske uprave (SOU) občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče podala vodja SOU Marija Ajdič Francelj ter podrobneje predstavila področje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Poročilo oz. analizo varnostnih razmer v obdobju 2019 do 2023 je podal namestnik komandirja Policijske postaje Ribnica Simon Starc in posebej opozoril na pereče področje spletnih goljufij, katerim so še zlasti izpostavljeni starejši.

Poročili Osnovne šole Sodražica in Glasbene šole Ribnica sta podala ravnatelja Majda Kovačič Cimperman in Franc Malavašič. Svetniki so se imeli možnost seznaniti z uspešnostjo obeh šol na področju izobraževanja na eni strani ter prostorsko stisko na drugi strani. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da so v projekt širitve Osnovne šole vključeni dodatni prostori, tako za potrebe šole in vrtca kot tudi za glasbeno šolo.

Poročilo Zdravstvenega doma Ribnica za leto 2023 sta podala Andrej Lampe, nekdanji direktor ZD Ribnica, in Maša Karpov, v. d. direktorja ZD Ribnica ter glavna medicinska sestra. Predstavila sta, s kakšnimi izzivi, predvsem na kadrovskem področju, se zavod sooča oz. je pričakovati, da se bo lahko soočal že prav kmalu. Povedala sta, da se v zavodu trudijo, da študente zdravstvenih smeri že v času študija vključujejo v svoje delo in jih skušajo pridobiti tudi nad kasnejšim delom v domačem zdravstvenem domu.

Kot zadnji je poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanje Občine Sodražica podal predsednik Nadzornega odbora Jože Drobnič, ki je obrazložil, katera področja in projekte so nadzorniki podrobneje pregledali. Pojasnil je, da pri pregledu niso našli nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi bistveno vplivale na porabo sredstev občinskega proračuna. Svetniki so imeli možnost prisotne goste podrobneje povprašati o poslovanju in o tekočem dogajanju.

K. R.