Sodražica: Na javni vodovod priključenih 95 odstotkov prebivalstva

V občini Sodražica zaključujejo s projektom izgradnje vodovodnega omrežja v Zamostcu, s katerim so izpolnili cilj, da je na javni vodovodni sistem v občini priključenih 95 odstotkov prebivalcev.

Javnega vodovoda tako nima le še nekaj krajev, kjer pa je po oceni občine bolj racionalna drugačna oblika oskrbe z vodo.

Pred zadnjimi večjimi vlaganji v vodovodni sistem je bilo v občini Sodražica na javni vodovod priključenih 70 odstotkov prebivalstva v občini, s končanjem projekta v Zamostcu so zdaj priključeni praktično vsi.

Vodovod v Zamostcu so zgradili v okviru projekt SORIKO, ki ga skupaj in s pomočjo evropskih sredstev izvajajo občine Sodražica, Kočevje in Ribnica. V okviru projekta so med drugim v Gotenici zgradili vodohram s povezovalnim cevovodom s požarnim črpališčem, v občini Sodražica pa vodovodni sistem v Zamostcu v dolžini 1300 metrov. Vzporedno so zgradili tudi telekomunikacijsko omrežje.

Skupna pogodbena vrednost gradnje vodohrama v Gotenici in vodovoda v Zamostcu znaša nekaj več kot 600.000 evrov, od česar so nekaj manj kot 90 odstotkov dobili iz evropskih sredstev, ostalo sta zagotovili občini Kočevje in Sodražica.

V prihodnje občina Sodražica v Zamostcu načrtuje še izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bo povezano na osrednjo čistilno napravo v neposredni bližini. Projektna dokumentacija za projekt je bila pripravljena že pred časom, občina pa zdaj kandidira za evropska sredstva, je zapisano na spletni strani občine.

K. R.