Sodražica: Gradnja vodovoda v Zamostcu

(vir: občina)

Podpredsednik državnega zbora in poslanec Jože Tanko ter minister za okolje in prostor Andrej Vizjak sta včeraj obiskala občino Sodražica. Osrednji del obiska je bil namenjen ogledu investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II, v okviru katerega se gradi novo vodovodno omrežje v naselju Zamostec.

Investicija, vredna dobrih 350.000 evrov, se sofinancira tudi iz evropskega kohezijskega sklada, odobrena pa je bila s strani ministrstva ravno v času, ko tega vodi Andrej Vizjak.

S tem projektom v občini Sodražica zaokrožujejo ureditev oskrbe s pitno vodo na pretežnem območju občine. V zadnjih letih so namreč uspeli na javni vodovod dodatno priključiti skoraj četrtino prebivalstva, tako, da sedaj znaša delež prebivalstva, ki se oskrbuje iz javne vodooskrbe, preko 90 odstotkov.

Po ogledu gradbišča sta se minister in poslanec z županom, podžupanom in direktorji javnih podjetij pogovarjala še o lokalni problematiki, zlasti o nadaljevanju investicij v kanalizacije ter vodovode in dolgotrajnosti sprejemanja občinskih prostorskih načrtov ter urejanju vodotokov.

K. R.