Šmerješke Toplice: Začela se bo težko pričakovana investicija

Osnovna šola Šmarjeta (vir: arhiv)

V septembru se bo pričela težko pričakovana investicija rekonstrukcije in dozidave stavbe Osnovne šole v Šmarjeti.

Rekonstrukcija obsega 641,75 m² neto površin obstoječega objekta šole (pritličje in nadstropje), novogradnja pa obsega 1.245,58 m² neto površin objekta šole (klet, pritličje in nadstropje).

V sklopu investicije bo izvedena rušitev sedanjega upravnega traka, na mestu katerega se bo izvedla izgradnja kletnih prostorov s shrambo, arhivom in s spremljajočimi prostori. V pritličju objekta bodo pisarne in zbornica za zaposlene, garderobe za učence, dodatna jedilnica, avla ter tehnični in spremljajoči prostori. V nadstropju novogradnje bo šola pridobila tri nove učilnice s kabineti ter spremljajočimi prostori.

Izbrani izvajalec del po izvedenem javnem naročilu bo podjetje MAKRO 5 GRADNJE. Pogodbena vrednost del znaša 2,77 milijona evrov (brez DDV), od tega bo 1,26 milijona evrov prispevala država po razpisu iz časa prejšnje Janševe vlade, preostala sredstva bo zagotovila občina.

V sklopu investicije bodo uredili uredilo tudi zunanje površine z novim avtobusnim postajališčem in parkirišče s 30 parkirnimi mesti.

Pričetek izvedbe investicije je načrtovan za drugo polovico septembra 2022, pred tem pa bodo potekala pripravljalna dela, tako na strani šole, kot tudi na strani izvajalca.

Starše in zaposlene na šoli prosijo za razumevanje in strpnost, saj bodo z izvedbo investicije omogočeni optimalni pogoji za delovanje šole za sedanje in naslednje generacije, so zapisali na občini Šmarješke Toplice, ki jo vodi župan Marjan Hribar.

M. D.