Šmarješke Toplice: Župan začel z delom

Marjan Hribar, novoizvoljeni župan Občine Šmarješke Toplice, je z včerajšnjim dnem že začel z delom. Primopredaja med prejšnjo županjo Bernardko Krnc in novim županom je včeraj potekala brez zapletov.

Podatki o županu so na občinski spletni strani že spremenjeni. Hribarju je po potrditvi mandata prenehala funkcija direktorja Zavoda Novo mesto. O tem, kdo bo vodil ta javni zavod, bo zdaj odločala Mestna občina Novo mesto.

Po potrditvi mandata je Hribar povedal, da se bo najprej seznanil s stanjem na občini, pričakuje pa tudi poročila vseh zaposlenih, da se bo seznanil z njihovim delom. Njegova prioriteta pa bo priprava občinskega proračuna za leto 2019, saj občina trenutno posluje po načelu začasnega financiraja, sklep je 11. decembra 2018 sprejela še prejšnja županja. Začasno financiranje velja do 31. marca 2019.

Novega župana je na konstitutivni seji podprlo šest svetnikov od enajstih. Pet jih je glasovalo proti njegovi potrditvi. To nakazuje, da bodo ti v občinskem svetu v opoziciji.

Bernardka Krnc se je tako po treh mandatih poslovila z županskega mesta, hkrati pa je napovedala pritožbo na Upravno sodišče RS. Vloži jo lahko v roku 8 dni po prejemu sklepa občinskega sveta, upravno sodišče pa ima nato 30 dni časa za odločitev.

Občinski svetniki so potrdili tudi člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), bolj znano kot t. i. občinsko komisijo. Predsednik je Toni Bobič, člani pa Mirko Perše, Dušan Udovč, Bojan Prešeren in Franc Anderlič.

A. L.