Šmarješke Toplice: Župan napovedal ponovno kandidaturo

Šmarješki župan mag. Marjan Hribar

Mag. Marjan Hribar je na včerajšnji novinarski konferenci sporočil, da bo na novembrskih županskih volitvah ponovno kandidiral za župana Občine Šmarješke Toplice. Nastopil bo tako kot pred štirimi leti – kot neodvisni kandidat.

Potrebno število glasov za vložitev kandidature je Hribar že zbral, podprle ga naj bi še vsaj tri stranke.

Hribar je zdajšnji mandat označil kot izjemno uspešen. Na županske volitve pa se podaja, ker namerava nadaljevati razvoj šmarješke občine.

Pri tem je izpostavil nekatere ključne projekte, ki so bili izvedeni v tem iztekajočim se mandatu. Ti so:

– Turistično storitvena gospodarska cona (TSGC) Dolenje Kronovo

Cona, ki je že razprodana, daje finančno trdnost in stalen vir občinskih prihodkov za naprej. Komunalna ureditev cone je pri koncu, v njej bo med drugim tudi večji trgovski center.

– V zadnjem mandatu so komunalno uredili vasi Žaloviče, Vinico in Spodnjo Družinsko vas s Kronovim.

– Začeta je prenova in dozidava osnovne šole v Šmarjeti, za kaj je občina v času prejšnje, Janševe, vlade pridobila tudi pomembna državna sredstva.

V tem mandatu so celovito prenovili še občinsko središče v Šmarjeti s Karlovškovim trgom in fontano cvička. Župan je napovedal, da bodo podobno prenovo izvedli tudi na trgu v Beli Cerkvi, kjer že pričenjajo z idejnimi rešitvami.

Veliko je bilo narejenega tudi na področju turizma. Uredili so Klevevž, trg v Šmarjeti in 14 kilometrov pešpoti, za kar so pridobili 1,5 milijona evrov evropskega denarja. Pomembna pridobitev je tudi turistični projekt Vinji Vrh. Za to območje (visoka cona) so že vložili tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda. Pridobili so tudi več kot 400 služnosti.

Občina je sprejela tudi Občinski prostorski načrt, ki je razvojno naravnan dokument.

Za gradnjo športne dvorane v Šmarjeti so pridobili potrebna zemljišča, čakajo na državni razpis za sofinanciranje. Komunalno nameravajo urediti še Zbure, Belo Cerkev in vas Šmarješke Toplice. V Šmarjeti bo domači zasebni investitor zgradil trgovino, še prej pa je treba razrešiti neke postopke na sodišču.

Občina je turistično izredno zanimiva, po dohodku na prebivalca so v slovenskem vrhu, imajo tudi najnižji odstotek brezposelnih. Načrtov je torej še veliko.

M. D.