Šmarješke Toplice: Svetniki odločali o turističnem razvoju v naslednjih desetih letih

Šmarjeta pozimi (vir: TIC Šmarješke Toplice)

Svetniki Občinskega sveta občine Šmarješke Toplice so se sinoči zbrali na 27. redni seji, na dnevnem redu je bilo 18 točk. Med pomembnejšimi za občane in občino je nedvomno strateški razvoj in trženje turizma v občini za prihodnjih deset let. S tem so novelirali Strategijo razvoja turizma v občini iz leta 2008.

Strateški dokument o turizmu v obdobju 2017 do 2027, ki obsega kar 116 strani, je nastajal dlje časa, pripravila ga je Fakulteta za turizem Brežice, odgovorna oseba za izdelavo dokumenta je docentka doktorica Tanja Lešnik Štuhec. Glede na podatke iz spletne baze Erar je fakulteta občini doslej izdala le en račun, v vrednosti 8.938 evrov (z davkom).

Občinski svet je dokument o turizmu obravnaval že na decembrski seji in sprejel sklep, da se o predlogu opravi še javna razprava. To je bilo tudi izvedeno, zdaj pa so svetniki potrdili dokument, ki daje usmeritve glede razvoja in trženja turizma v občini.

Iz obstoječega stanja je razvidno, da na območju občine obstaja potreba po vzpostavitvi t. i. destinacijske management organizacije. To tudi načrtujejo, naloga te organizacije bo, da bo organizirano spodbujala in omogočala višjo kakovost doživljanja narave, kulturne dediščine, ekonomske učinkovitosti ter blagostanja za domačine v povezavi s turistično dejavnostjo.

Izpostavljena je tudi potreba po zagotavljanju višje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev na vseh ravneh.

Cilji so še:

  • spodbujati k vzpostavitvi lokalne oskrbne verige pridelovalcev in predelovalcev pod skupno kolektivno blagovno znamko;
  • povezovanje in vzpostavitev učinkovite komunikacije;
  • povezovanje ponudnikov za skupno oblikovanje in trženje zelenih, zdravih in aktivnih turističnih proizvodov pod skupno tržno znamko;
  • informiranje domačinov in turistov o ponudbi – pri tem poudarjajo učinkovito poslovanje TIC-a;
  • skrb za razvoj in raziskave za potrebe turizma in z njim povezanimi dejavnostmi.

Destinacija Šmarješke Toplice se je z vrelci termalne vode na turistični zemljevid uvrstila sicer že pred več kot 100 leti, nosilec pri tem so Terme Šmarješke Toplice v povezavi z manjšimi ponudniki. Z nadgradnjo razvoja in trženja turizma pa želi občina do leta 2027 zagotoviti celovito in povezano ustvarjanje zgodb in nagovarjanje ciljnih skupin, ki si jih želijo v občini.

V občini razvoj turizma gradijo zelo tankočutno, na naravnih, kulturnih in izgrajenih lokalnih posebnostih, ki se razlikujejo od ponudbe konkurenčnih destinacij.

O čem so še odločali?

Svetniki so obravnavali še poslovni načrt Komunale Novo mesto za leto 2018. Odločali pa so tudi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta za projekt Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan. Precej časa pa so namenili tudi urejanju stvari, ki se nanašajo na delovanje občine in občinskih služb (statutu, poslovniku občinskega sveta, poslovniku nadzornega sveta in pravilniku o plačah, plačilih in sejninah). Obravnavali so tudi letna programa socialnega varstva in športa v občini. Najemnika za poslovni prostor Lekarniške podružnice Šmarjeta pa so oprostili plačila najemnine za poslovni prostor.

A. L.