Šmarješke Toplice: Občina pridobila evropska sredstva

Vir: Občina Šmarješke Toplice

Po izvedeni prijavi na Javni razpis za dodelitev sredstev za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE, je Občina Šmarješke Toplice prejela odločbo o sofinanciranju in odobren znesek sofinanciranja projekta v znesku 614 tisoč evrov.

Gre za sredstva iz Načrta za odpornost in okrevanje (evropska sredstva, izpogajana že poleti 2020, v času prejšnje vlade).

Občina Šmarješke Toplice je v projekt Ureditev kanalizacij v Občini Šmarješke Toplice umestila naselje Dolenje Kronovo in naselje Vinica pri Šmarjeti. Obe naselji so v letu 2022 s fekalno kanalizacijo že opremili, gradbena dela so v celoti zaključena.

Občina je prejela 60 odstotkov upravičenih stroškov izgradnje obeh sistemov fekalnih kanalizacij.

M. D.