Šmarješke Toplice: Neizvoljena županja se je, kot kaže, prilepila na županski stol

Šmarješka Bernardka Krnc se ne da. Čeprav na županskih volitvah 2. decembra 2018 ni bila več izvoljena, še vedno županuje. In zavlačuje. Prvo redno sejo občinskega sveta je namreč sklicala šele za 30. januar 2019 in vprašanje je, kaj pripravlja za takrat. Svojega županskega stolčka ne da. Kot bi se prilepila nanj.

Ne samo, da je konstitutivno sejo občinskega sveta sklicala šele za 30. januar 2019, na občinski strani je 3. januarja objavljena novica, da je »v predprazničnem času, dne 24.12.2018 županja Bernardka Krnc z velikim ponosom podelila dve županjini priznanji«.

V redu, ampak Bernardka Krnc na županskih volitvah (drugi krog je bil 2. decembra 2018) ni bila več izvoljena za šmarješko županjo.

Zapleti so znani, Občinska volilna komisija je šla zdaj že nekdanji županji precej na roke, saj so želeli ponoviti volitve v Beli Cerkvi, to je okolju, kjer bi Krnčeva zagotovo slavila, nato je stvari presekalo Upravno sodišče RS.

Občinska komisija je nato le objavila končno poročilo, iz katerega sledi, da je Marjan Hribar na volitvah 2. decembra 2018 zmagal za dva glasova prednosti. Prejel je 1017 glasov, Krnčeva pa 1015.

Komisija je sklep o volilnem izidu sprejela 19. decembra 2018 in ga tudi objavila na spletni strani občine ter v uradnem glasilu občine Razgledi.

Naloga Bernardke Krnc je bila nato čim prejšnji sklic 1. redne oziroma konstitutivne seje, šele po potrditvi mandatov občinskih svetnikov in župana na tej seji so ti res potrjeni in lahko začnejo z delom.

Krnčeva je 1. redno sejo sklicala šele 28. decembra 2018, seja bo v sredo, 30. januarja 2019.

Na seji bodo obravnavali poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Imenovali bodo začasno tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Ti bodo pregledali morebitne pritožbe in šele po tem bodo občinskemu svetu predlagali potrditev mandatov.

Če ne bo pritožb, bodo novi župan in občinski svetniki po 30. januarju lahko začeli z delom. Nikoli pa se ne ve. Ker se je Krnčeva, kot kaže, prilepila na županski stol, so možna še kakšna presenečenja. Pri 48-letni Krnčevi, rojeni v Hamburgu, se to res nikoli ne ve, z nepotrebnim zavlačevanjem pa sproti tepta tisto, kar je razglašala pred volitvami: “Pri delu me je vedno spremljalo vodilo, da delam »za dobro vseh ljudi«.” Če bi bilo to res, bi dopustila, da gre Občina Šmarješke Toplice neovirano naprej tudi brez nje.

J. M.