Šmarješke Toplice: Brezplačne vožnje za starejše

Vozilo Renault ZOE (vir: občina)

Šmarješki župan mag. Marjan Hribar in Matjaž Krašna, predstavnik podjetja Avtocenter Krašna iz Škocjana, sta prejšnji teden podpisala pogodbo o najemu vozila Renault Zoe, s katerim bo prevoze za občane občine Šmarješke Toplice opravljalo 12 prostovoljcev.

Vsi prostovoljni šoferji oz. prostoferji so opravili tudi teoretično in praktično usposabljanje za vožnjo. S tem pa se je tudi občina Šmarješke Toplice pridružila projektu Prostofer.

Prostofer je namenjen predvsem starejšim občanom brez svojcev, lažje gibalno oviranim in socialno šibkejšim. Vozniki prostovoljci zainteresirane odpeljejo k osebnemu zdravniku, zobozdravniku, specialistu, v lekarno, na občino, pošto, ali na upravno enoto in podobno, praviloma vsak delovni dan med 8. do 16. uro.

Občani lahko brezplačni prevoz naročijo vsak delovni dan med 8. in 18. uro, na brezplačni telefonski številki 080 10 10.

M. D.