Slovenska vojska ne kupuje tankov in ne bojnih helikopterjev

Državni zbor je v petek z 48 glasovi za potrdil zakon o zagotavljanju nujno potrebnih sredstev za najnujnejše investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. S tem zakonom so za vojsko v šestih letih zagotovili skupno 780 milijonov evrov investicijskih sredstev, poraba denarja bo postopna. 

Investicije so bile načrtovane že v preteklih letih, investicije v opremo in varnost vojakom pa so tem odrekali že 10 let. Z zdajšnjim zakonom pa vojski omogočajo preživetje in zagotavljanje najbolj nujnih investicij.

Te sicer predstavljajo zgolj 1 % državnega proračuna in ne gre za visoke zneske, posebno še, če to primerjamo z denarjem, ki se je v preteklih letih izgubljal na računih nekaterih nevladnih organizacij, na primer.

Spomnimo. Slovenska vojska je v preteklih letih dobila negativne ocene, kar je pomenilo, da ni bila ustrezno pripravljena na obrambo v primeru vojne, kar je njena ustavna dolžnost. Sprejet zakon je bil potreben tudi za to, da se odpravi to neustavno stanje.

Po v petek sprejetem zakonu bo tako država v šestih letih za Slovensko vojsko namenila 300 milijonov evrov več, kot je bilo to že doslej predvideno. To pomeni po 50 milijonov evrov letno več denarja za vojake, njihovo opremljenost in varnost.

Po novem zakonu je za vojsko v šestih letih tako zagotovljenih skupno 780 milijonov evrov investicijskih sredstev, poraba tega denarja bo postopna.

V letih 2021 in 2022 je določena poraba po 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa po 145 milijonov evrov letno.

Kaj bodo naredili s tem? Poraba je natančno opredeljena:

  • za bojna vozila: 408 milijonov evrov,
  • vojaško letalstvo: 128 milijonov evrov,
  • transportna vozila, logistična in medicinska oprema: skupaj 65 milijonov evrov,
  • raketni sistemi: 65 milijonov evrov,
  • komunikacijski in informacijski sistemi ter kibernetska obramba: 40 milijonov evrov,
  • infrastruktura: 40 milijonov evrov,
  • pehotno orožje in osebna oprema vojakov: 34 milijonov evrov.

Vojaške zmogljivosti bodo lahko uporabljali tudi ob naravnih in drugih nesrečah, pri reševanju v gorah, prevozih ponesrečencev in novorojenčkov ter ob podpori drugim državnim organom (helikopterji, taktično transportno letalo, bolnišnica Role 2, transportna vozila in drugo).

Čeprav so bile te investicije v večji meri načrtovane že v preteklosti, bo šele s tem zakonom omogočili dolgoročno in stabilno financiranje Slovenske vojske.

Izvajalec investicij je ministrstvo za obrambo, ki ga trenutno vodi mag. Matej Tonin. Ministrstvo bo lahko kot izvajalec investicij za njihovo izvajanje sklepalo pogodbe, s katerimi bo prevzemalo obveznosti za več let.

Na ministrstvu, kjer so tudi pripravili predlog zakona, navajajo, da je takšna rešitev nujna, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče ter daljše, tudi večletne dobavne roke. Izvedbo najpomembnejših dobav načrtujejo po letu 2023.

Zakon opredeljuje tudi nadzor porabe sredstev. Ta bo vzpostavljen na ravni Vlade s potrjevanjem letnih programov investicij in na ravni Državnega zbora z letnim poročanjem o izvajanju zakona.

Minister mag. Matej Tonin je ob sprejemu zakona izrazil zadovoljstvo, da so politične stranke prepoznale pomembnost sprejetja zakona, ki bo za Slovensko vojsko zagotovil investicijska sredstva, s tem pa prispeval k uspešnejšemu zagotavljanju varnosti doma ter večji varnosti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki delujejo na dolžnostih v tujini.

V šestih letih bo država tako izboljšala varnost pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in nakupili sredstva in opremo, s katerim bo vojska povečala pripravljenost in s tem varnost države, ki je predpogoj za obstoj družbe – da lahko normalno in varno živimo, delamo in ustvarjamo. (vir)

V SD in Levici podpise iščejo z lažmi

V SD, ki jo po novem vodi Tanja Fajon, in Levici, katere koordinator je Luka Mesec, so nato z včerajšnjim dnem začeli s silovito akcijo, tudi z elementi nasilja, ki se bo očitno vlekla v naslednjih mesecih. Začeli so zbirati podpise za začetek postopkov za razpis referenduma.

Podporo pri državljanih pa iščejo ob lažni predpostavki, da se z zakonom kupujejo tanki.

To ni res! Po zakonu bodo kupili kolesna transportna vozila za prevoz enot z visoko zaščito za življenja vojakov.

Prav tako Slovenska vojska ne kupuje bojnih helikopterjev, kot zavajajo pobudniki za razpis referenduma. Kupili bodo srednje večnamenske transportne helikopterje, podobne kot jih že imajo že sedaj v svoji floti. Uporabljali jih bodo za varen transport vojakov in za potrebe zaščite in reševanja.

SD in Levico so z izjavo na družbenih omrežjih podprli tudi v skupini Anonymous Slovenija.

Vladni predsednik Janez Janša pa je ob tem zapisal: “Sedaj je jasno, kdo se skriva za profilom teroristične organizacije, ki grozi z nasiljem.”

Skupina Anonymous je bila namreč tudi med zadnjimi organizatorji nasilnih protestov v Ljubljani, v katerega so bile vključene različne hudodelske združbe tudi s povezavami v tujini.

Po mnenju uglednih ustavnih pravnikov referendum skladno z 90. členom Ustave ni dopusten. Bodo pa (v SD in Levici) imeli nov razlog za t. i. nabijanje, teroristične skupine, s katerimi sodelujejo (podpira jih tudi zloglasni George Soros), pa bodo imele nov razlog za nasilje in razbijanje.

 

J. M.