Slovenska narodna manjšina in gradnja Vzorčne turistično-izobraževalne kmetije v Gorskem kotarju

Ministra Jože Podgoršek in Helena Jaklitsch pred Vzorčno turistično-izobraževalno kmetijo v Prezidu. | Avtor Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Na povabilo Kmečke izobraževalne skupnosti Gorski kotar sta se ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek v četrtek v Prezidu udeležila delovnega srečanja s predstavniki avtohtone slovenske narodne manjšine v Gorskem kotarju na Hrvaškem.

Obisk je bil namenjen tudi seznanitvi s potekom gradnje Vzorčno turistično-izobraževalne kmetije Gorski kotar. Srečanja se je udeležila tudi predsednica Zveze Slovencev na Hrvaškem dr. Barbara Riman.

Slovenska ministra sta si ogledala potek gradnje Vzorčne turistično-izobraževalne kmetije Gorski kotar. Ta je načrtovana kot večnamensko središče, ki bo služilo pripadnikom avtohtone slovenske narodne manjšine v Gorskem kotarju. V njem bo potekal pomemben del njihovih kmetijsko-proizvodnih, turistično-storitvenih, izobraževalnih, razvojnih, upravnih in drugih aktivnosti.

Gradnja se je začela leta 2020, končala pa se bo prihodnje leto. Projekt je vreden 1.281.000 evrov, sofinancirata ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak polovico. Nosilec projekta je Zveza Slovencev na Hrvaškem, ki povezuje slovenske kmete ob slovensko-hrvaški meji od Prezida preko Čabra do Plešc.

Kot večnamensko kulturno-gospodarsko središče bo kmetija spodbujala tudi splošni razvoj gorskokotarskega prostora, kjer živi slovenska manjšina. Prispevala bo tudi h krepitvi samozavesti Slovencev na tem območju, ki so že tradicionalno močno povezani s Slovenijo, obenem pa so lahko odlični ambasadorji čezmejnega povezovanja in dobrih medsosedskih odnosov.

Slovenska narodna skupnost bo lahko z lokalnimi pridelki in proizvodi oblikovala skupno blagovno znamko, s katero bo širila prepoznavnost in ustvarjala turistično ponudbo.

Ministrica in minister sta se srečala z Zoranom Ožboltom, predsednikom Kmečke izobraževalne skupnosti Gorski kotar, Damjanom Malnarjem, predsednikom Kulturnega društva Gorski kotar, ter Slavkom Žagarjem, predsednikom  Sveta nacionalne manjšine mesta Čabra.

Ogleda poteka gradnje so se udeležili tudi predstavniki Občine Čabar, ministrica Jaklitscheva se jim je zahvalila za njihov konstruktiven in naklonjen odnos do slovenske skupnosti. Sledil je pogovor, kjer je bilo predstavljeno dosedanje delo na področju ohranjanja in razvoja slovenske identitete ter izvedeni projekti kot tudi tekoče in načrtovane aktivnosti.

Ministrica se je predstavnikom manjšine zahvalila za njihov trud, delo, srčnost in za prizadevanje, da se povezanost z matico z leta v leto še krepi, ne le na področju kmetijskih aktivnosti, kjer so bili v preteklih letih že nedvomno izjemno dejavni, ampak tudi na področju ohranjanja slovenstva in identitete.

Za projekt v Prezidu pa je izrazila prepričanje, da bo to lep, z domačnostjo prežet in resnično slovenski dom, ki ga bodo tukajšnji Slovenci tudi vsebinsko bogato napolnili.

Na delovnem srečanju je predstavnica Kmetijsko-gozdarske zbornice Ljubljana orisala kmetijske aktivnosti in sodelovanje s skupnostjo v preteklih letih, dogodka se je udeležil tudi direktor zbornice Jože Benec, ki je prav tako eden od članov projektnega odbora. Udeleženci srečanja so si ogledali tudi promocijski film o Gorskem kotarju.

K. R.