Slovenska demokratska stranka se bo jutri zbrala na 12. kongresu

(vir: arhiv)

Slovenska demokratska stranka, največja in najmočnejša politična stranka na Slovenskem, se bo danes srečala na svojem 12. kongresu, ki bo tudi volilni, obravnavali bodo tudi 5 programskih resolucij, ki med drugim predstavljajo usmeritve za delo stranke v naslednjem mandatnem obdobju.

Kongres se bo začel ob 10. uri in bo potekal pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate.

Resolucije, ki jih bodo obravnavali in potrjevali, naslavljajo vse družbene skupine, še posebej pa ranljive skupine, ki se potrebne posebne pozornosti politike.

V nadaljevanju vsebino resolucij predstavljamo na kratko, dostopne so tukaj.

1. Nosilna programska resolucija Gradimo Slovenijo #zate«

Ta utrjuje vrednote Slovenske demokratske stranke, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. Dotika se evropskih izzivov, izpostavlja potrebe po lastnih okoljskih prioritetah ter aktivnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. V njej so med drugim zapisali:

“SDS tudi s to resolucijo poudarja svojo zavezanost naporom in boju za blaginjo slovenskega človeka, za enaka merila za vse kot temelj vladavine prava in za izkoreninjenje drugorazrednosti v Sloveniji. Z našim bojem postaja Slovenija prostor svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse, ki so se zanjo pripravljeni potruditi. K sodelovanju pri graditvi Slovenije vabimo vse, ki jim pogum ni tuj in ki jim je naš skupen cilj blizu. Vse, ki jim gre za stvar in ki imajo pri svojem delu in političnem udejstvovanju Slovenijo v srcu.”

Kot pomemben cilj si zastavlja odpravljanje revščine, zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavitev visokotehnološke in digitalne razvite družbe, dotika se pomembnosti enakovrednosti spolov in skrbi za starejše.

2. Resolucija Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države

Ta izpostavlja nevarnosti, ki pretijo slovenskemu ustavnemu redu in demokraciji. Ugotavlja, da nasprotniki demokracije napadajo Slovensko demokratsko stranko ter njenega predsednika.

Cilj napadov ni zgolj omejitev stranke SDS, kot dejavnika modernizacije, temveč uvedba nove (stare) družbene ureditve, utemeljene na marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!

3. Resolucija Oda mladosti 

Ta izpostavlja probleme mladih. Pretekle leve vlade so mlade sistematično zapostavljale, zato je prehod mladih v odraslost otežen. Resolucija je poiskala rešitve na področju nakupa prvih nepremičnin, štipendiranja, plačanih obveznih praks, izgradnje novih študentskih domov, povečane regionalizacije, zaradi katere mladi ne bi bili prisiljeni v selitev od doma.

V skladu s podporo razvoju podeželja uvaja tudi subvencije tudi za nakup izbranih živil v trgovinah in ekoloških kmetijah.

4. Resolucija Ženska sem, vem, znam, zmorem

Ta prepoznava potrebo po prizadevanju za enake možnosti med spoloma ter usmerja napore v zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopanju do trga dela, kariere in pri ustvarjanju družine.

Med drugim predlaga ukrepe, kot so promocija žensk v podjetništvu, povečanje sredstev za gradnjo novih vrtcev, ter uvedbo fleksibilnega delovnega urnika za ženske z otroki.

5. Resolucija Za boljši jutri vseh generacij gradimo konkurenčno digitalno družbo«

Ta naslavlja potrebe starejših. Resolucija ugotavlja, da je Slovenija starajoča se družba, kar zahteva veliko mero medgeneracijske solidarnosti, ki mora temeljiti na pravičnosti in poštenosti. Ob tem zavrača tezo, da je digitalizacija proces, ki zadeva zgolj mlade. Ravno nasprotno, digitalizacija je eden izmed procesov, v katerih morajo starejši aktivno sodelovati.

Resolucija med drugim predlaga ukrepe, kot je razbremenitev pokojninsko blagajne vseh bremen, ki niso posledica v času aktivne zaposlitve vplačanih prispevkov, uvedba demografskega sklada, ter zagotovitev možnosti oskrbe vsem starejšim, tudi z uvedbo konkurenčnosti na trgu dolgotrajne oskrbe.

Na kongresu bodo sodelovali tudi tuji državniki, sicer na daljavo.

Podporo stranki, prizadevanju stranke in njenim članom bodo izrazili: madžarski predsednik vlade Viktor Orban, avstrijski kancler Sebastian Kurz in vodja poslanske skupine EPP Manfred Weber.

Dogajanje bo obogatil tudi glasbeni program. Nastopila bosta zabavna glasbena skupina M.J.A.V. ter pevski zbor Zreče, je razvidno iz programa stranke.

Predlogi resolucij so dostopni 12. Kongres SDS | SDS

M. D.