Slovenija ima naročenega dovolj cepiva proti covid-19

(vir: gov.si)

V nekaterih medijih se pojavljajo lažne novice, da “menda vlada ni naročila polne količine cepiva BioNTecha in Pfizerja, ker da so predraga”.

To ne drži. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da ima Slovenija zagotovljenih 936.000 odmerkov cepiva proizvajalca BioNTech/Pfizer iz prve pogodbe, dodatno so naročili 912.000 odmerkov iz pogodbe o prvi dodatni količini, čakajo pa še na pogodbo za novo dodatno količino 410.700 odmerkov tega cepiva.

Podrobnosti so naslednje

Strategijo o cepivih proti covid-19 je Evropska komisija (EK) objavila junija 2020. Usmerjevalni odbor EK, v katerem so sodelovali predstavniki držav članic in Evropske komisije, se je od 18. junija dalje sestajal najmanj enkrat tedensko. Države članice so začele pogodbe podpisovat šele, ko je EK podpisala krovne pogodbe s proizvajalci obetavnih cepiv proti COVID-19 o preskrbi EU trga z njihovimi cepivi, ko bodo pridobili dovoljenje za promet na Evropski agenciji za zdravila (v nadaljevanju EMA).

Do sedaj je EK podpisala pogodbe s šestimi proizvajalci cepiv proti COVID-19: Astra/Zeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV (oziroma J&J), BioNtech/Pfizer, CureVac in Moderna. Trenutno še potekajo pogajanja med EK in sedmim proizvajalcem NovaVax za podpis pogodbe. Avgusta 2020 še nobena država članica ni podpisala pogodbe o nabavi cepiva proti COVID-19 s proizvajalcem cepiv.

Države članice, vključno s Slovenijo, so do sedaj podpisale pogodbe o dobavi s petimi proizvajalci obetavnih cepiv proti COVID-19, takoj ko je bilo to možno.

S proizvajalcem Sanofi/GSK pa zaradi zastoja v delu, do podpisa pogodbe z državami članicami EU ni prišlo kljub temu, da je že podpisal pogodbo z EK. Ker krovna pogodba med EK in proizvajalcem Novavax še ni podpisana, posledično tudi pogodbe o dobavi cepiva Sloveniji še ni.

Slovenija je v prvi fazi izkoristila 100 % možnost nabave pogodbene količine cepiva BioNtech/Pfizer v deležu prorata. Vendar se v jeseni, računajoč na cepivo proizvajalca Astra/Zenece, ki je bilo takrat iz vidika tehnološkega razvoja najdlje in naj bi prišlo na trg že konec novembra 2020, niso izrekli za možnost opcijskega naročila

Po menjavi resorja (po odhodu Tomaža Gantarja (DeSUS) je vodenje začasno prevzel Janez Janša), v decembru 2020, so v začetki leta 2021 dodatno naročali maksimalne možne dodatne količine cepiv.

Tako ima Slovenija do danes zagotovljenih 936.000 odmerkov iz prve pogodbe, 912.000 iz pogodbe o prvi dodatni količini, čakajo pa še na pogodbo za novo dodatno količino 410.700 odmerkov cepiva proizvajalca BioNtech/Pfizer.

“Izkoristili smo vse svoje pro rata možnosti, razen dveh začetnih opcijskih naročil (Moderna in BioNtech/Pfizer), računajoč na že skorajšnje dobave cepiva Astra/Zeneca konec decembra 2020, oziroma v začetku januarja,” so zapisali na ministrstvu. Slovenija je izkoristila vse pogodbene možnosti, ne pa celotne opcijske možnosti pri prej omenjenih dveh proizvajalcih.

“Vendar je treba poudariti, da je Slovenija naknadno prejela potrditev dodatne ponudbe BioNtech/Pfizerja v obsegu, ki presega prej omenjeni manko pri istem proizvajalcu. Enako velja tudi za Moderno, kjer pričakujemo končno potrditev tega naročila,” so še dodali na ministrstvu.

Pogodbe z dobavitelji niso javne zaradi poslovnega interesa

V osnovnih pogodbah med EK in proizvajalci so določeni okvirni roki dobav po kvartalih ter količine, ki naj bi se v teh rokih dobavile. Slovenija je zainteresirana za vse odmerke cepiv, v kolikor jih druge države članice ne bodo želele.

Glede pisma, v katerem je šest premierjev držav članic (tudi slovenski premier) zahtevalo čim prejšnji sklic vrha EU, pa menijo, da mora biti spoštovan populacijski ključ (t. i. pro-rata), da se bodo lahko uresničili zastavljeni cilji glede doseganja ravni precepljenosti prebivalstva. “Zato potrebujemo tudi več ukrepov za povečanje proizvodnje, dostave in uporabe cepiv.”

M. D.