Slovenija: Danes živimo bistveno boljše kot pred 30 let

(pixabay.com)

Slovenija letos praznuje 30. let samostojne in neodvisne države, slovenski državljani in državljanke pa danes živimo bistveno boljše kot pred 30 leti. 

Življenjska doba državljanov se povečuje. Leta 1991 je bilo v državi 1.998.912 prebivalcev, v začetku leta 2021 pa 2.108.977, kar je 110.065 prebivalcev več (to je nekaj manj kot jih ima sedaj občina Maribor).

Bruto domači proizvod (BDP) se je povečal za več kot 3000 odstotkov, z nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov v letu 1991 na 46,3 milijarde evrov v letu 2020.

Leta 1991 je BDP na prebivalca znašal 5131 evrov, leta 2020 pa že 22.014 evrov, kar je bilo štirikrat več kot takrat.

Še večje razlike so pri povprečni mesečni plači. V letu 1991 je bila neto plača 43 evrov (10.322 takratnih slovenskih tolarjev), v letu 2020 je bila neto plača 1209 evrov ali 2706 odstotkov več kot leta 1991.

Če za primer pogledamo ceno kruha: leta 1991 je bila cena kilograma kruha, preračunano v EUR, 0,11 EUR. Leta 2020 je bila povprečna cena kilograma kruha 2,42 EUR, kar je za 2.100 odstotkov več.

Razliko v višini povprečne plače najbolje ponazorimo s tem, koliko neke dobrine smo lahko s tem denarjem kupili v letu 1991 in koliko danes.

Količina dobrin, kupljenih s povprečno neto mesečno plačo, Slovenija, 1991–2020
1991 2020
Kruh, kg 397   449
Pšenična moka, kg 693 1679
Svinjina, kotlet, kg   61   208
Olje, jedilno, l 237   870
Krompir, kg 787 1570
Sladkor, beli, kg 409 1405
Kava, klasična, kg  36   134
Pralni stroj    1      3

Še nekaj ostalih zanimivih podatkov

V letu 1991 je bilo povprečno trajanje življenja ob rojstvu 69,45 leta za moške in 77,25 leta za ženske. V letu 2020 je bilo to 78,5 leta za moške in 84,22 leta za ženske.

Dva milijona prebivalcev smo presegli sredi leta 2005, sredi leta 2019 pa je bilo prvič v več kot 160-letni zgodovini v državi več moških kot žensk.

Leta 1991 se je rodilo 21.583 živorojenih otrok, nato je število upadalo, leta 2003 je bilo rojenih najmanj otrok, 17.321. V leti 2020 je bilo rojenih 18.527 otrok.

Leta 1991 je umrlo 19.324 prebivalcev, v letu 2020 jih je umrlo 23.969.

Število družin brez otrok se povečuje, prav tako se povečuje število enostarševskih družin, hkrati pa se zmanjšuje tudi število otrok v družinah.

Brez otrok je 26 % družin, z enim otrokom pa 41 %.

 

 

 

 

 

 

Izobrazba prebivalstva Slovenije se zvišuje. V 1991 je imelo največ prebivalcev Slovenije osnovnošolsko izobrazbo, v 2020 pa so prevladovali taki, ki so imeli srednjo strokovno in srednjo splošno izobrazbo.

Vir: SURS

J. M.