Slovenija bo iz Turčije sprejela 50 migrantov iz Sirije in Afganistana

(vir: arhiv)

Slovenija bo iz Turčije sprejela 50 migrantov iz Sirije ali Afganistana, ki so pri Uradu visokega komisarja ZN registrirani kot begunci in se jim lahko prizna status begunca v Sloveniji, je odločila Golobova vlada.

Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju z uradom vlade za oskrbo in integracijo migrantov do 31. januarja 2023 pripravilo izvedbeni načrt sprejema oseb iz Turčije.

Dodajajo, da je odločitev o sprejemu 50 državljanov Sirije ali Afganistana iz Turčije izraz solidarnosti, število pa sorazmerno obremenitvam in zmogljivostim sistema integracije oseb s priznano mednarodno zaščito glede na število ugodenih prošenj v zadnjih letih.

Za projekt bodo porabljena sredstva Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 odstotkov in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov.

A. M.