Škoda po zadnji pozebi ocenjena na 50 milijonov evrov

Kmetijski minister ob obisku kmetije Uhan v Rodinah pri Trebnjem. (vir: gov.si)

Po prvih ocenah je zadnja pozeba v državi povzročila do 50 milijonov evrov škode, primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017.

“Država bo pomagala prizadetim v tej nesreči, možni so ukrepi v različnih smereh, oprli pa se bomo na izkušnje preteklih pozeb.”

Tako je včeraj povedal minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek. Tako minister kot oba državna sekretarja mag. Aleš Irgolič in Anton Harej so si včeraj na različnih koncih Slovenije ogledali škodo po pozebi.

Minister je zgodaj dopoldne obiskal kmetijo Uhan v Rodinah pri Trebnjem, ki se ukvarja s sadjarstvom. Sledil je obisk občine Trebnje, kjer se je sestal s predstavniki občine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter sadjarske sekcije Gospodarske zbornice Slovenije. Navzoči so ministra seznanili s škodo v tej občini ter o možnih ukrepih za okrevanje.

V nadaljevanju si je ogledal škodo, ki je nastala v vinogradništvu, in sicer na vinogradniški kmetiji pri Kostanjevici na Krki, s stanjem so ga seznanili tudi predstavniki Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.

Minister je ob tem povedal: “Kot kaže, je škoda res izjemno velika, sadjarski del je izjemno prizadet, tudi na nekaterih vinogradniških površinah bodo vidne posledice. Na podlagi bolj podrobnih ocen, ki bodo znane v prihodnjih dneh, bomo pripravili ukrepe za pomoč vsem tem sektorjem. Je pa potrebno počakati, da minejo nevarnosti pozeb.”

Napovedal je tudi predlog sklepa za Upravo RS za zaščito in reševanje, da bodo opravili oceno škode, iz dveh zornih kotov. “Najprej, da ugotovimo dejansko stanje škode na posameznih legah in drugič, da bi lahko posamezna kmetijska gospodarstva uveljavljala škodni dogodek za odpravo plačila invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Nadalje bomo pripravili interventni zakon za pomoč sektorjem.”

S pomočjo tega zakona bomo poiskali rešitve tudi na način, da bo v takšnih primerih omogočen dokup grozdja od drugih slovenskih kmetij ali na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo pridelave sadja, tudi možnost dokupa sadja. Možnost so tudi nižje zakupnine za zemljišča v državni lasti.

Napovedal je tudi razpis za investicije v kmetijska gospodarstva v višini 20 milijonov evrov, za prilagajanje na podnebne spremembe.

M. D.