Škocjan: Varstveno bivalna enota na Bučki

Jože Kapler, župan Občine Škocjan (vir: zajem zaslona, Vaš kanal)

Občina Škocjan, ki jo vodi župan Jože Kapler, je včeraj na Bučki uradno odprla varstveno-bivalno središče, ki ga bo upravljala enota Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Naložba je skupaj z davkom in nakupom nepremičnine stala nekaj manj kot 950.000 evrov, pri čemer so prejeli okoli 350.000 evrov evropskih in državnih sredstev.

Preostanek je pokrila občina, projekt so končali v dobrem letu dni.

V omenjenem središču naj bi po prvotnih načrtih mesto dobilo šest do osem odraslih varovancev z območja širše Dolenjske. Gre sicer za nastanitveno enoto, ki osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogoča bivanje v skupnosti zunaj primarnih družin in vključitev v okolje. Omogočila jim bo tudi sodelovanje in odločanje o prav vsem v svojem življenju.

Stanovalci v bivalnih enotah bodo s svojim delom in s pomočjo ustreznih programov skladno z možnostmi skrbeli tudi za lastno samooskrbo. Ob varstveno-bivalnem objektu v bližini gasilskega doma je namreč na voljo večje zemljišče za vrtove in drugo kmetovanje. Varovanci bodo lahko sodelovali tudi pri delu škocjanskega Zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije v Zagradu, je za medije povedal župan Kapler.

Projekt je potekal v okviru vzpostavitve ustreznih pogojev za udeležbo in nastanitev ranljivih skupin. V projektu je bila sprva tudi občina Kočevje, ki je nato izstopila iz tega.

Projekt v gradnji (vir: Vaš kanal, zajem zaslona – https://vaskanal.com/varstveno-bivalna-enota-na-bucki/)

M. D.