Škocjan: S predstavniki ministrstva in policije o romski problematiki

Državni sekretar Franc Kangler se je včeraj skupaj z generalnim direktorjem policije dr. Antonom Olajem udeležil sestanka v Občini Škocjan. Župan občine Jože Kapler je sklical sestanek o tamkajšnji romski problematiki.

Župan je povedal, da se v občini dnevno srečujejo s težavami, ki jih povzročajo Romi (fizični napadi, odtujitve, streljanje …).

V zadnjem času največ težav zaznavajo v neposredni bližini poslovne cone Dobruška vas. Lastnik zemljišča v poslovni coni Gospodarsko tehnološki center Škocjan se dnevno srečuje z odtujitvami in uničevanjem lastnine s strani tamkajšnjih Romov. Vse to dogajanje slabo vpliva na kakovost življenja v občini, pa tudi na gospodarstvo oziroma tamkajšnje potencialne investitorje, ki se zaradi takšnih varnostnih razmer raje odločijo za investicije drugje.

Državni sekretar in generalni direktor policije sta občini obljubila pomoč v obliki dodatnega angažiranja policije na tem območju. Policija bo storila vse, da se prepreči izvajanje kaznivih dejanj in poskrbi za večjo varnost prebivalcev.

Na sestanku so bili prisotni še direktorica Občinske uprave Občine Škocjan Petra Pozderec, Bogdan Krašna, predstavnik gospodarstva v škocjanski dolini, Uroš Povše, lastnik zemljišča v poslovni coni Gospodarsko tehnološki center Škocjan, in Zvone Nosan, direktor podjetja ZNASS, transport, d. o. o., iz Rateža.

M. D.