Škocjan: Pomembne infrastrukturne pridobitve v občini

Včeraj v občini Škocjan (od leve: župan Jože Kapler, minister Jernej Vrtovec in Ljiljana Herga, direktorica Direkcije RS za ceste.

V občini Škocjan so včeraj predali namenu krožno krožišče pri Gospodarsko tehnološkem centru Škocjan, v Dobruški vasi, prenovljen cestni odsek skozi naselje Bučka in nova vodna prepusta v Dolenjih Raduljah. Gre za pomembne pridobitve v občini, ki bodo bistveno prispevale h kvaliteti življenja vseh občanov.

Vrednost naložb je okoli 4,51 milijona evrov, od tega je občina plačala okoli milijon evrov, preostalih 3,51 milijona evrov je pokrila Direkcija za infrastrukturo, ki je v državni lasti.

Župan Jože Kapler je ob odprtju krožišča v Dobruški vasi dejal, da je za prenovo cestišča do bližnje Dobrave, v okviru katere so zgradili tudi krožišče, Direkcija za infrastrukturo plačala 860 tisoč evrov, občina je za naložbo prispevala 100 tisoč evrov.

Za prenovo in opremo 1,3-kilometrskega odseka regionalne ceste na Bučki so skupaj odšteli približno 2,9 milijona evrov. Občina je za naložbo prispevala približno 900 tisoč evrov, 2 milijona evrov je plačala Direkcija za infrastrukturo.

V Dolenjih Raduljah, kjer so imeli težave s poplavljanjem, so ob prenovi in opremljanju približno 450-metrskega regionalnega cestišča zgradili dva vodna prepusta. Naložba je stala približno 650 tisoč evrov, v celoti pa jo je pokrila Direkcija za infrastrukturo.

Župan je včeraj ob otvoritvi povedal, da so z omenjenimi naložbami okrepili prometno in protipoplavno varnost občanov, z izgradnjo krožišča v Dobruški vasi pa omogočili nadaljnji razvoj škocjanske poslovne cone.

Odprtja se je udeležila tudi direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga. Povedala je, da direkcija veliko vlaga v cestno in železniško infrastrukturo. Ocenila je tudi, da se pri prenovi državnih cest, ki so bile leta zanemarjene, kaže napredek. Na številnih državnih cestah sicer izvajajo preplastitve in druga naložbena vzdrževalna dela.

Odprtja se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

M. D.