Škocjan: Minister se je seznanil z romsko problematiko

(vir: Ministrstvo za notranje zadeve)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je skupaj z generalnim direktorjem policije dr. Antonom Olajem in pomočnikom direktorja Policijske uprave Novo mesto Andrejem Zbašnikom včeraj obiskal občino Škocjan in se seznanil s tamkajšnjo romsko problematiko ter dosedanjimi aktivnostmi Policije za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja na območjih z romskimi naselji.

Na območju PU Novo mesto je sicer 29 romskih naselij, v katerih živi okoli 3500 prebivalcev.

Minister Hojs je povedal, da je romska problematika zelo pomembna. Izrazil je zadovoljstvo zaradi dialoga in aktivnosti, ki tečejo med tamkajšnjo romsko skupnostjo in pristojnimi organi.

V novomeški policijski upravi menijo, da delo z romsko skupnostjo terja multidisciplinarni pristop. Tako izvajajo vrsto preventivnih in represivnih aktivnosti za izboljšanje varnostne problematike, s katerimi žal še ni bil dosežen želeni učinek.

Sogovorniki so se strinjali, da je pri ureditvi sobivanja z romsko skupnostjo pomembno sodelovanje lokalnega okolja in vseh pristojnih institucij.

“Policija se bo skladno z veljavno zakonodajo še naprej trudila, da bo ustrezno obravnavala vsako kršitev ali kaznivo dejanje in da bo v okvirih svojih pristojnosti izvedla vse potrebno, da se bodo občani počutili čim bolj varno,” je ob tem dejal minister.

Dodal je, da bodo “vse prihodnje aktivnosti še naprej vodene v sodelovanju z ostalimi subjekti in državnimi organi, odgovornimi za reševanje tovrstne problematike. Delo Policije pa bo tudi v prihodnje temeljilo na izvajanju vseh ukrepov iz Nacionalnega programa ukrepov za Rome (NPUR) za obdobje 2017–2021 in 2021–2030”.

(vir: Ministrstvo za notranje zadeve)

M. D.