Škocjan: Kandidat za župana izstopil iz občinskega sveta

Škocjan

Popoldne se bodo na 4. redni seji sešli člani Občinskega sveta Občine Škocjan. Na dnevnem redu imajo kar 20 točk. Med drugim bodo obravnavali obvestilo o odstopu občinskega svetnika Franca Kocjana, ki ga poznamo tudi kot kandidata za župana na zadnjih županskih volitvah.

Kocjan je odstopno izjavo poslal 8. aprila, po sklepu občinskega sveta bo Občinska volilna komisija izvedla postopek za nadomestnega člana.

Franc Kocjan iz Zagrada se je zgodaj spomladi poškodoval pri padcu s kolesom. Njegove takratne poškodbe so bile zelo resne. Nato je svetnik iz vrst SLS v odstopni izjavi zapisal, da s svetniškega mesta odstopa zaradi bolezni, ki je nastala zaradi poškodbe.

Občinski svetniki se bodo danes seznanili tudi z županovim poročilom, ki med drugim zajema poročanje tudi o izvajanju del na številnih projektih v občini. Kako je s tem, objavljamo v nadaljevanju.

Projekti, ki potekajo v občini:

 1. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema: Predvideno je, da bo za izvedbo vseh del in uravnavo sistema za dobavo vode iz vrtine Škocjan do VH Škocjan potrebno še okoli 14 dni.
 2. Cesta s pločniki v Dobravi pri Škocjanu: Dela so končana, slovesna otvoritev je predvidena v drugi polovici junija.
 3. Cesta s pločniki na Bučki: Dela potekajo na več odsekih hkrati.
 4. Krožno križišče – poslovna cona: Vprašanje zemljišč je rešeno, investicija je pripravljena za izvedbo. Postopek je v fazi javnega naročanja. Novo gradbišče pričakujejo v nekaj mesecih.
 5. Ekosocialna kmetija – na Bučki: Stvari so pripravljene za vložitev vloge za gradbeno dovoljenje. To je vezano na odkup zemljišča, kar bo izvedeno junija.
 6. Zeliščarski dom JV Slovenije: Objekt v Zagradu je v obnovi. Zaključek je predviden v juliju 2019.
 7. Večnamenski dom v Škocjanu: Potekajo priprave vse potrebne dokumentacije. Za upravno enoto je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 8. Prenova bivšega župnišča v muzej: Težave pri pridobivanju sofinanciranja iz evropskih skladov, več bo znanega v prvi tretjini prihodnjega leta.
 9. Projekt Center zdravega počutja v Škocjanu: Dela se izvajajo, urejajo namestitev urbane opreme, umeščajo novo igrišče za vrtec. Urediti bo treba še okolico.
 10. Optično omrežje RuNe: Večina vasi je pokrita, z delo bodo začeli še letos.
 11. Free WiFi4EU: Dela bodo zaključena v juniju, izvedena bo tudi free wifi cona v Škocjanu.
 12. Regionalne kolesarske povezave: Čakajo na podpis konzorcijske pogodbe.
 13. Projekt Ureditev zelenice ob Radulji v Škocjanu: Pripravljajo dokumentacijo za razpis za pridobitev evropskih sredstev.
 14. Izdelava dveh projektov križišče Dolnja Stara vas in križišče Gasilski dom Škocjan z mostom: Izbran je projektant, začeli so z uvedbenimi deli. Projektiranje bo trajalo celo leto.
 15. Plinifikacija v občini Škocjan: Trenutno delajo na prodaji zemljišča v poslovni coni za potrebe merilno-regulacijske postaje, vzporedno potekajo priprave za izvedbo plinifikacijskega voda do centra Škocjana.
 16. Izdelava projektov Hrastulje II in faznost gradnje: Občina bo letos začela z izgradnjo 1. faze. Po dostavi projektov bodo objavili povabilo k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca.
 17. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta – širitev poslovne cone: Izbrali so izvajalca za pripravo strokovnih podlag, gre za potrebe širitve poslovne cone v območje proti avtocesti.
 18. Projekt Ureditev zelenice ob Radulji v Škocjanu: Pridobili so gradbeno dovoljenje. Pridobivajo še ostalo dokumentacijo.
 19. Uskladitev mej občin z mejami parcel: Urejeno. Objava bo v Uradnem listu RS.

C. R.