Škocjan: Janševa vlada zagotovila denar za gradnjo novega večnamenskega doma

Škocjan (foto: kraji.eu)

Na predlog ministrstva za kulturo pod vodstvom dr. Vaska Simonitija je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 do 2025 uvrstila projekt Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu.

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, ki jih bo v letu 2022 in 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Namen investicije je izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu, to je dvorane s spremljajočimi prostori, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkirišči v Škocjanu.

Predvidena je tudi ureditev parkirišč in opornega zidu.

Nov kulturni dom bo kot sodoben objekt javne kulturne infrastrukture omogočal kakovostne pogoje za razvoj kulturno umetniške dejavnosti. Izboljšana bo tudi dostopnost in vključenost skupnosti v kulturno in družbeno življenje v Škocjanu, prezentacijo kulturne dediščine.

Hkrati bo večja povezava kulture s turističnim in gospodarskim okoljem lokalne skupnosti.

Nov kulturni dom v Škocjanu bo umeščen v središče kraja.

M. D.