Škandalozna izbira prioritet

RTV Slovenija (arhiv)

Od vključno 2009 do konca 2020 je bilo iz državnega proračuna iz plačil porabnikov električne energije prek položnic vseh državljanov neposredno skupaj porabljeno:

za bolnišnice – novogradnje, prenove:                     436.275.946 EUR

za Slovensko tiskovno agencijo (STA):                   26.022.890 EUR

za RTV Slovenija: izbran RTV-prispevek v višini:   1.091.011.000 EUR

Podatke je zbrala in objavila največja politična stranka v Sloveniji, Slovenska demokratska stranka, ki je o tem, ali je takšna izbira prioritet pravilna, vprašala tudi gospodinjstva. Vprašalnik Posvet z volivci so namreč poslali na številne slovenske domove, prejeli so 27 tisoč vrnjenih odgovorov, na to vprašanje je odgovorilo 17.781 oseb oz. gospodinjstev.

Na vprašanje o izbiri prioritet so državljani odgovorili:

– Največ, kar 64 %, jih meni, da je takšna izbira prioritet škandalozna, saj zaradi takšnega razmerja ljudje umirajo v čakalnih vrstah.

– Da je napačna, saj bi moralo biti zdravje pred mediji, jih meni 31 %.

5 % vprašanih pa s takšno vrsto prioritet strinja.

V navedeni politični stranki so zapisali, da jim rezultati posveta predstavljajo odločilno vodilo pri njihovem delu za skupno dobro, vsak vprašalnik so skrbno prebrali, pregledali, preučili in ga arhivirali, saj vsako mnenje šteje!

M. D.