Shod v Straži: Nihče od pristojnih ni opravil svojega dela!

Na protestnem shodu v športnem parku Breza v Hruševcu pri Straži se je danes popoldne zbralo okrog 200 ljudi. Shod je pripravil krizni odbor občanov brez meja, potekal je mirno in dostojanstveno.

Na kraju so zbirali tudi podpise pod peticijo, poimenovano Ekosistemi, d. o. o., v Zalogu pri Novem mestu in kazenski pregon. Peticijo je možno podpisati tudi prek spleta. Podpise bodo začeli zbirati po celi Dolenjski, so obljubili.

Organizatorji so predstavili vzroke in razmere po požaru v Zalogu in še posebej opozorili, da je treba poskrbeti za otroke, saj se ti ne morejo braniti, zato je na občanih in starših, da branijo njihovo bodočnost. V Zalogu je zgorelo na stotine ton odpadkov, med njimi tudi veliko nevarnih. Goreli so tudi številni železniški pragovi, prepojeni s strupenimi snovmi. V civilni iniciativi navajajo, da imajo dovolj dokazov za to. Povezali pa so se že tudi z nekdanjim sodnikom na Evropskem sodišču za človekove pravice dr. Boštjanom M. Zupančičem. Obljubil jim je, da bo pripravil pravno mnenje za primer Zalog, ki je v bistvu druga največja okoljska nesreča po Kemisu iz Vrhnike.

Kriminalisti zbirajo podatke

Kriminalisti že zbirajo podatke tudi od krajanov, pomagajo si že tudi z obsežnim arhivov, ki jih ima Civilna iniciativa Zalog – Loke in RDEG Ivančna Gorica. To vodi Aleš Plut. Eden od poudarkov na shodu je bil, da “trenutni smetarji v Zalogu niso več zaželeni“. V civilni iniciativi bodo krajanom nudili ustrezno pravno pomoč. Hkrati opozarjajo, da bo treba biti zelo potrpežljiv in vztrajen, da lahko pot do pravice traja tudi od 5 do 10 let. Obljubili so, da bodo stroške za pravne bitke pokrili v Regijskem društvu ekološkega gibanja, EO Straža. Hkrati pa je predstavnik povedal, da trenutno še nimajo zagotovljenih dovolj sredstev, prejemajo le delež iz dohodnine, zato vabijo k donacijam.

Opozorila, ki jih pristojni niso slišali

Slišali smo, da je požar nastal kot logična posledica nikakršne ureditve obrata za zbiranje, skladiščenje in predelovanje odpadkov. Civilna iniciativa na to opozarja že od leta 2011. Okoljevarstvena dovoljenja ne bi smela biti veljavna, saj je bil kršen upravni postopek v času pridobivanja. Obrat nima urejene osnovne infrastrukture. Deponiranje odpadne surovine se je skozi leta širilo tudi na parcele, za katere nimajo dovoljenja. Pristojnim službam so zato predlagali odvzem okoljevarstvenih dovoljenj in sanacijo obrata, kar so nam na enem izmed sestankov na ministrstvu tudi obljubili. To se ni zgodilo nikoli. Celo tako so jih izigrali, da so kmalu za tem zamenjali pristojnega v. d. direktorja Direktorata za okolje in glavno inšpektorico RS za okolje in naravo. Opozarjali so tudi na neuradne informacije, da so v obratu tudi nevarni odpadki, čeprav Ekosistemi za to nimajo dovoljenja, kar se je zdaj izkazalo za resnično.

Prvič gorelo 2013, nato še večkrat

Prvi zelo podoben požar, le v malo manjšem obsegu (zgorel je en objekt s sončno elektrarno na strehi), se je zgodil že leta 2013 in nato po neuradnih informacijah krajana, ki živi ob meji obrata, še dva v nočnih časih, o katerih pa se ni poročalo. Zaradi nedoumljive malomarnosti lastnikov in upravnikov obrata, je prišlo tudi do dveh dokumentiranih izlivov nevarnih tekočin v neposredno okolico obrata.

Vse te grobe kršitve so skrbno in redno spremljali, o njih obveščali inšpekcije (različnih pristojnosti), pristojna ministrstva, do kabineta Vlade RS. Nihče od pristojnih ni opravil svojega dela!

Poudarili so še: “Verjeli smo v sodelovanje z vladnimi službami, pa so te očitno v službi kapitala in so s svojim nedelovanjem državljanom Republike Slovenije povzročile obsežno okoljsko škodo in jim tako dokončno odvzele ustavno pravico do čistega okolja in zdravega življenja.”

Štiri zahteve, od katerih ne bodo odstopili

Zdaj, ko so bili tako grdo prevarani s strani kriminalnega podjetja in vladnih služb, ki jim ne zaupajo več, ko se je zgodila nepopravljiva katastrofa, ki je povzročila neizmerno žalost in ogorčenje, zahtevajo naslednje (poudarjajo, da bodo na tem vztrajali):

  • da se Ekosistemom nemudoma odvzame okoljevarstveno dovoljenje, obrat v Zalogu pri Novem mestu ustavi ter celovito in strokovno sanira;
  • da se odgovorne predstavnike Ekosistemi kazensko preganja in drago kaznuje;
  • da organi pregona takoj pričnejo z obsežno preiskavo vseh pristojnih služb in odgovornih oseb, ki niso opravile svojega dela;
  • da se OPPN za gospodarsko cono Zalog spremeni tako, da ne bo dovoljenega zbiranja, skladiščenja in predelovanja niti nenevarnih, kaj šele nevarnih odpadkov!

Ekosistemi imajo dovolj denarja

Posebej je bilo poudarjeno, da imajo Ekosistemi dovolj denarja. Če se jih ne bo ustavilo, bodo delovanje obrata nadaljevali brez večjih sprememb (postavili bodo le nekaj šotorov in obnovili tiste, ki so pogoreli), kar bo posmeh pravni državi in zelo prizadetim ljudem, torej vsem nam! Direktor Ekosistemov pa že daje navodila zaposlenim, kako se bo obrat uredilo, lastnik pa govori tudi v javnih medijih o nadaljevanju oz. prodaji mnogim interesentom, ki jim ta lokacija, kjer lahko počnejo karkoli, zelo diši!

Župan obljubil spremembe OPPN za Zalog

Na protestnem shodu je zbrane nagovoril tudi straški župan Dušan Krštinc. Dejal je, da se jih je zbralo precej, da pa se ljudje še vedno premalo zavedajo, kaj so doživeli s požarom v Zalogu. Zatrdil je, da bo prišlo do spremembe občinskega prostorskega načrta (OPPN) za Zalog, prvi sklep o tem je objavljen že danes v Uradnem listu RS in poudaril, da “tovrstna dejavnost ne sodi več na to lokacijo”.

Smetarski lobi je poskušal priti tudi v Prečno

Zbrane je nagovoril tudi Roman Kapš, ki prebiva v Krajevni skupnosti Prečna (ta spada v sosednjo občino Novo mesto), in uvodoma poudaril, da “strupi ne vedo za občinske meje”. Pred leti je bil tudi predsednik te krajevne skupnosti. Med drugim je povedal, da je leta 2011 močan “smetarski lobi” poskušal s sosledjem povezanih akcij skozi “zadnja vrata” pripraviti v novomeškem občinskem OPPN-ju vse pogoje, da bi lahko pozneje neovirano na njihovem terenu postavili sežigalnico nevarnih odpadkov. Uradno se sicer ne ve, kdo je bil takrat v ozadju celotne akcije, neuradno pa naj bi šlo za večje ljubljansko podjetje. Krajani so to nato še pravočasno preprečili. Nadalje so poskušali še pred približno dvema letoma. Tudi to jim ni uspelo. V nagovoru zbranim na protestnem shodu je Kapš še opozoril, da “ta voz ne bo miroval, ljudje, ki delajo vedno na robu, ne bodo odnehali, zato bodimo pozorni”.

Na shodu so še posebno pozornost namenili gasilcem in policistom in se jim zahvalili za izredno požrtvovalno, težko in nevarno delo pri gašenju požara v Zalogu.

V zaključku smo slišali, da občani zahtevajo le ustavno pravico do čistega okolja. Zavedajo se, da bodo veliki koncerni delovali proti njim, zato je treba biti tudi na to pripravljen.

Ob koncu pa je sledil še poziv k udeležbi na seji Občinskega sveta občine Straža, ki bo v četrtek, 3. avgusta. Na seji bodo po napovedih navzoči vsi odgovorni, tudi predstavniki podjetja Ekosistemi.

Ogledate si še lahko posnetke vseh govorov.

T. H.

Pripis: Uvodna smo zapisali, da so Ekosistemi skušali priti tudi v Krajevno skupnost Prečna, poleg tovarne Adria Mobil. Nato pa nas je Aleš Kapš, ki je nagovoril zbrane na shodu kot prebivalec sosednje občine, ne kot kot predstavnik Krajevne skupnosti Prečna, opozoril na netočnost v zapisu. Besedilo smo popravili in je prav tako, kot je zdaj zapisano. Alešu Kapšu in bralcem se opravičujemo za netočnost.