Sevno: Na pogorišču bodo zgradili sodobno zgradbo

Požar na Sevnem, 19. februar 2019.

V šolskem Centru biotehnike in turizma na Sevnem pri Novem mestu je zagorelo 19. februarja 2019, sredi zimskih počitnic. Požar je povzročil kratek stik električne napeljave delovnega stroja. Nato so napovedali postavitev montažne zgradbe, ki naj bi bila postavljena že do začetka prihajajočega šolskega leta. Nato pa so našli trajnejšo rešitev, in sicer bodo konec leta ali v začetku leta 2020 začeli z gradnjo stavbe, vredne okoli 2,5 milijona evrov.

Februarja sta pogoreli stranska stavba šolskega kompleksa za  praktični pouk pokrivajoča hladilnica v skupni izmeri okoli 1500 kvadratnih metrov. Zgorela je oprema, škodo so ocenili na 2,2 milijona evrov, vse skupaj pa je bilo zavarovano.

Zagorelo je v stranski stavbi šolskega kompleksa, kjer so so nekdanjo klavnico za piščance preuredili v sodobne učilnice za predelavo. Tam so lani opremili laboratorij z nekaj stroji in s komorami, ki je v večjem delu pogorel. Uredili in opremili so ga s pomočjo evropskega denarja, za naložbo pa so skupaj odšteli približno pol milijona evrov.

Direktor Tone Hrovat je nato februarja napovedal, da bodo pogorelo stavbo do jeseni nadomestili s cenejšo montažno zgradbo.

Zdaj pa je ta STA razkril, da bodo na tem mestu raje zgradili večjo in sodobneje opremljeno stavbo. V novozgrajenih prostorih pa nameravajo poskrbeti tudi za višjo raven pouka.

Nova stavba bo po oceni stala približno 2,5 milijona evrov. Pokriti jo nameravajo s približno 1,4 milijona evrov priznane zavarovalnine, razliko naj bi prek razpisnih sredstev poravnalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V novih prostorih bo poleg laboratorija in učilnic prostor še za ustrezna skladišča, za celotno predelavo mleka in predelavo mesa.

Graditi naj bi začeli konec leta ali v začetku 2020, pogorele prostore z laboratorijem in nekaj učilnicami pa bodo začasno nadomestili s prostori, ki jih med počitnicami sanirajo in urejajo v zgradbi pri šolski kleti. Nadomestni laboratorij in tri učilnice bodo uredili do konca septembra, pouk v novem šolskem letu pa zaradi tega ne bo okrnjen.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je šola s 130-letno tradicijo in je pravni naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. Leta 2007 se je Kmetijski šoli Grm  Novo mesto priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem in tako je nastal Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

V okviru centra delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

Izobražujejo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistični ponudbi.

C. R.