Šentrupert: Županu podporo obljubljajo vsi novo izvoljeni člani in članice občinskega sveta

Občinski svetniki in svetnice Občine Šentrupert z županom Tomažem Ramovšem. (vir: občina)

Včeraj popoldne je v Hiši vina Frelih slovesno zaprisegel tretji župan v Občini Šentrupert – Tomaž Ramovš bo funkcijo župana sprva opravljal nepoklicno, podporo pri razvoju občine mu obljubljajo vsi novoizvoljeni člani in članice občinskega sveta.

Župan Tomaž Ramovš

Tomaž Ramovš je bil za župana občine, ki samostojno deluje od 1. januarja 2007, izvoljen v prvem krogu letošnjih lokalnih volitev. Ob 64,14-odstotni volilni udeležbi je 51 odstotkov volivcev svoj glas zaupalo univerzitetnemu diplomiranemu inženirju gradbeništva, ki bo župansko funkcijo sprva opravljal nepoklicno, želi pa si tvornega sodelovanja z občinskim svetom in uresničevanja projektov tako na področju infrastrukture kot družbenih dejavnosti v dobrobit občine in občanov.

Župan je po zaprisegi povedal: “Smo majhna lokalna skupnost, zato je pomembno, da se povezujemo in sodelujemo. Samo skupaj smo lahko kos izzivom, ki so pred nami. V preteklosti je bilo narejenega veliko, imamo tudi nekaj bremen, a pred nami so nove priložnosti. Pri tem pa se zavedam, da niso pomembne le naložbe na področju infrastrukture, ampak tudi društveno življenje. Mandat, ki je pred nami, bomo tako začeli s sprejemom sklepa o začasnem financiranju, saj še nimamo sprejetega proračuna za prihodnje leto, potem pa se bomo posvetili posameznim projektom.”

V občinski svet je bil med vsemi kandidati ponovno izvoljen le Tomaž Ramovš, ki se je mandatu odpovedal, saj je funkcija občinskega svetnika nezdružljiva s funkcijo župana, zato bodo v volilni enoti 1 v začetku prihodnjega leta izpeljali nove volitve za člana občinskega sveta.

Kandidat, ki bo zbral največ glasov volivcev, se bo pridružil preostalim osmim novim članom – šest jih je kandidiralo s podporo volivcev: Jernej Rugelj, Denis Sitar, Grega Skerbiš, Nataša Hribar, Jožica Piškur in Vika Zore, dva pa s podporo stranke: Franci Aljaž Kostevc (SDS) in Bojan Tratar (SLS), ki se je včerajšnje seje udeležil na daljavo.

Ob zaključku ustanovne seje so novi občinski svetniki imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – za predsednika so potrdili Jerneja Ruglja, člana pa sta Denis Sitar in Nataša Hribar.

Ustanovitvena seja Občinskega sveta Občine Šentrupert (vir: občina)