Šentrupert: Zelena luč za prodajo Javnega podjetja Energetika Šentrupert

S seje Občinskega sveta Občine Šentrupert. (vir: Lapago)

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj na 7. redni seji med drugim odločal o predlogu prodaje JP Energetika Šentrupert in rebalansu proračuna za letošnje leto.

Seja občinskega sveta, ob županu Anne Marie Valentar, nova direktorica občinske uprave. (vir: Lapego)

Svetniki so podprli županov predlog za prodajo Energetike Šentrupert, da bi tako občina pridobila nov vir denarnih sredstev za zagotavljanje osnovnih nalog.

Odločili smo se za predlog prodaje Javnega podjetja Energetika Šentrupert, d. o. o., ker ugotavljamo, da ima občina Šentrupert zaprte možnosti do bančnega financiranja in tudi ni deležna poroštva s strani državnih ustanov. S tem prihodkom želimo zapirati obveznosti, ki so po pogodbah,” je pojasnil župan Andrej Martin Kostelec, ki ima pri tem v mislih predvsem poplačilo varščine podjetju Polfin.

Občinski svet je župana pooblastil za izvedbo postopkov za prodajo. Cenitev je naročena in bo odločala o izklicni ceni – občina bo podjetje prodajala po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, nikakor pa ne pod cenilno vrednostjo, so zatrdili.

Občinski svet je razpravljal tudi o rebalansu letošnjega proračuna, pri katerem je šlo zgolj za nekaj prerazporeditev, pri čemer je najpomembnejša prerazporeditev 40.000 evrov za dokapitalizacijo Dežele kozolcev, d. o. o., s čimer bodo poplačali kredit in vzpostavili pogoj za zaprtje družbe do konca leta.

Vse dejavnosti muzeja na prostem bo nadaljeval Zavod Dežela kozolcev skupaj s Turističnim društvom Šentrupert.

Svetniki so se seznanili še s trenutnimi aktivnostmi sprejemanja prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Šentrupert, o nameri razglasitve kulturnega spomenika lokalnega pomena Steklasova domačija in s Porevizijskim poročilom Računskega sodišča, ki kaže, da so ukrepi, ki jih za odpravo nepravilnosti v poslovanju sprejela občina, zadovoljivi, so ugotovili.

Na spletni strani smo zasledili še nekaj zanimivih kadrovskih imen. Občinska uprava ima novo direktorico, to je Anne Marie Valentar, pravnica in univerzitetna diplomirana sociologinja. Podsekretarka pa je mag. Bernardka Krnc, nekdanja županja Občine Šmarješke Toplice.

Dodajmo, da je Krnčeva po izgubljenih volitvah službo iskala tudi na Občini Žužemberk, kjer se je, podobno kot Renata Brunskole, prijavila za mesto direktorice občinske uprave. Izbran je bil Tomaž Hrastar.

C. R.