Šentrupert: Zapletom pri predelavi lesnih odpadkov ni videti konca

Puščava

Agencija RS za okolje je izdala sklep, po katerem mora podjetje GM Kuselj iz Drage pri Šentrupertu za predelavo lesnih odpadkov na Puščavi pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Podjetje namerava opravljati dejavnost prevzema in predelave nenevarnih lesnih odpadkov in lesnih ostankov, kar nameravajo izvajati na platoju na delu zemljišča v k. o. Bistrica. Gre za asfaltiran in urejen plato v skupni velikosti 2705 kvadratnih metrov.

Del tega prostora zaseda zbirni center za zbiranje lesnih odpadkov, za kar je podjetje že vpisano v evidenco zbiralcev odpadkov, odločba je bila izdana 22. junija 2017.

Preostali del platoja pa nameravajo izrabiti kot prostor za predelavo zbranih in prevzetih nenevarnih lesnih odpadkov po postopki R12 z uporabo sekljalnika lesa in spremljajočih strojev in naprav. Prostor, namenjen predelavi, bo zasedal površino velikosti okoli 1200 kvadratnih metrov.

V sklopu del nameravajo prevzemati nenevarni odpadni les in lesne odpadke ter jih po zasnovanem postopku obdelati (razvrščati, drobiti in sekljati v manjše frakcije, mešati, sejati in pripraviti za nadaljnjo uporabo, sekance). Odpadni les nameravajo obdelati predvsem s postopkom sekljanja na manjše kose lesa, predvidoma do 50 mm.

V sklopu izvedbe nameravanega posega ni predvidena nobena gradnja oziroma niso potrebna gradbena dela. Vse se bo dogajalo na že obstoječem utrjenem, asfaltiranem in infrastrukturno urejenem platoju s spremljajočimi ureditvami.

V podjetju nameravajo na tem platoju predelovati nenevarne lesne odpadke »po postopku R12 na mobilnem traktorskem sekalniku TS30/GK z odprtino 30 x 30 cm«.

Maksimalna urna zmogljivost je od 2 do 4 kubične metre oziroma od 0,7 do 1,4 tone, kar pomeni 33,6 tone dnevno in 12.264 ton letno. Obratovanje je predvideno za vseh 365 dni v letu.

Iz sklepa, napisanega na 26 straneh, so razvidni tudi številni zapleti, ki spremljajo to šentrupertsko zgodbo, povezano s predelavo lesa, na območju nekdanje vojašnice na Puščavi, kjer je bila pred leti sicer predvidena postavitev žage, sušilnice, laminirnice za proizvodnjo lepljenega konstrukcijskega lesa in vsi spremljevalni objekti s pripadajočo infrastrukturo.

Sklep agencije: www.arso.gov.si/

Sklep o sofinanciranju v višini 4,3 milijona evrov

Podjetje GM Kuselj je oktobra lani od ministrstva za infrastrukturo, ki ga še vedno vodi Peter Gašperšič (SMC), prejelo sklep o sofinanciranju v višini 4,3 milijona evrov. Sofinanciranje je bilo odobreno za projekt gradnje daljinskega ogrevanja Puščava, ki zajema gradnjo kogeneracije za soproizvodnjo toplote in električne energije z vso potrebno infrastrukturo za priklop sušilnic za lesne sekance in drva ter stanovanjske objekte. Po navedbah lastnikov podjetja naj bi nepovratna sredstva omogočila nadaljevanje objektov, zajetih v prvi fazi gradnje lesnopredelovalnega centra, kjer so trenutno objekti za potrebe primarne predelave lesne biomase. Država pa naj bi z dodelitvijo sredstev za gradnjo energetskega dela pomagala, da se nadaljuje zastavljena investicija, ki bo pripomogla “k še večji energetski samozadostnosti lokalnega okolja”. Napovedali so tudi nova delovna mesta, in sicer najprej štiri, nato še šest.

Vendar pa vse to iz zdajšnjega sklepa Agencije za okolje ni razvidno.

A. L.