Šentrupert: Seznanili so se s polletno realizacijo in sprejeli odlok o koncesiji za distribucijo toplote

Šentrupertski občinski svetniki na 12. redni seji.

Občinski svet Občine Šentrupert se je na 12. redni seji v tem mandatu sešel v edinstvenem okolju Dežele kozolcev, pod Jurgličevim toplarjem. Osrednja točka seje na avgustovsko popoldne je bil odlok o podelitvi koncesije za distribucijo toplote na območju ZPKZ Dob.

Družba Javno podjetje Energetika Šentrupert s toploto oskrbuje območje zapora na Dobu. Kot javno podjetje lahko opravlja javno gospodarsko službo distribucije toplote. Občina Šentrupert nadaljuje postopek prodaje javnega podjetja. Prve, nezavezujoče ponudbe je oddalo deset podjetij, večina iz zasebnega sektorja. “Predvidevamo, da bo potrebno ob izgubi statusa javnega podjetja podeliti koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe na tem območju. Zato je občina pripravila odlok s koncesijsko pogodbo. Pred povabilom za zavezujoče ponudbe bodo lahko ponudniki spoznali vsebino koncesijske pogodbe, s katero bodo lahko izvajali dejavnost, za katero so se prijavili za odkup Javnega podjetja Energetika Šentrupert,” je pojasnil župan Andrej Martin Kostelec.

Odlok bo v drugi obravnavi predvidoma potrjen v sredini septembra. Objavljeno bo povabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup JP Energetika Šentrupert d. o. o., ki bo imelo rok v drugi polovici prihodnjega meseca. V vmesnem času so ponudniki opravili skrben pregled poslovanja JP, ki ima stavbno pravico na območju Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob še 23 let, za kolikor se bo skladno z odlokom podeljevala tudi koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na ureditvenem območju »S-78«.

Občina želi za JP dobiti skrbnega gospodarja, ki bi v tem času lahko naložbo v nakup večkratno povrnil, hkrati pa postal stabilen in resen partner ZPKZ Dob pri oskrbi s toploto.

Ostali sklepi:

  • Občinski svet se je v četrtek seznanil tudi s polletno realizacijo letošnjega proračuna – ta je na prihodkovni strani 30-odstotna (1,4 od načrtovanih 4,67 milijona evrov) in na odhodkovni strani 38,8-odstotna (1,3 od načrtovanih 3,2 milijona evrov).
  • Spremenili so tudi akt o ustanoviti Dežele kozolcev, da bi se zavod lahko prijavil na razpis Pošte Slovenije za opravljanje storitev pogodbene pošte.
  • V Šentrupertu so s potrditvijo odlokov v povezavi z Javnim lekarniškim zavodom Dolenjske lekarne uredili ustanoviteljske pravice, ki so bile neurejene od ustanovitve novih občin pred več kot desetletjem.
  • Soglašali so tudi z izstopom iz soustanoviteljstva Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje v delu, ki se nanaša na galerijsko dejavnost.

Pred bližajočim se novim šolskim letom je občinski svet med drugim potrdil tudi sistematizacijo delovnih mest in povečan normativ v vrtcu Čebelica, kamor bo s 1. septembrom vstopilo 109 predšolskih otrok v šestih oddelkih.

Tonska izjava župana:

Župan Andrej Martin Kostelec (foto Lapego)

Vir: Občina Šentrupert

Foto in tonska izjava: Lapego

C. R.